سرمربی تیم ملی ایتالیا قاطعانه می گوید هرگز به این فکر نبوده که کار خود را رها کند.طرفداری- در حالی که مطبوعات ایتالیا همواره شایعاتی مبنی بر استعفای کنته یا پیوستن وی به تیمی دیگر منتشر می کنند، سرمربی جوان آتزوری قاطعانه می گوید هرگز به فکر استعفا نبوده است. کنته در کنفرانس خبری بازی با پرتغال گفت:

من هرگز به فکر ترک تیم ملی نبوده ام. همیشه انتظار دارم با همه چیز صادقانه برخورد شود اما برخی افراد به خود این جرات را می دهند که حرکات من را پیش بینی کنند. با وجود اینکه برخی مواقع، مشکلاتی داشته ایم اما من هرگز به فکر استعفا نبوده ام. من به تیم ملی ایتالیا و طرفداران این تیم، تعهد دارم. تیم ملی همیشه باید شور و اشتیاق را در DNA خود داشته باشد. شما اگر می خواهید به نتیجه مناسب برسید، باید به حد کافی تمرین و تلاش کنید. برخی مواقع زمان زیاد است و برخی مواقع کم، مهم این است که همیشه از فرصت بدست آمده استفاده کنید. من شدیدا از نظر ذهنی روی بازیکنان کار می کنم.
انتظار می رود ایتالیا با ترکیب زیر وارد میدان شود:
سیریگو، دارمیان، رانوکیا، بونوچی، دی شیلیو، سوریانو، پیرلو، برتولاچی، کاندروا، ایموبیله، الشراوی
همچنین وازکز و سانسونه به صورت تعویضی، وارد زمین خواهند شد.