مسابقات این فصل NBA، سرانجام قهرمان خود را شناخت.طرفداری- سرانجام کالیفرنیا صاحب قهرمان دیگری شد. گلدن استیت وریرز پاداش یک فصل فوق العاده را در فینال NBA گرفت و با پیروزی چهارم در برابر کلیولند کاوالیرز، قهرمان لیگ شد.
گلدن استیت در حالی پس از 40 سال قهرمان NBA شد که بازی ششم در اویاهو و در ورزشگاه کوییکن لونز آرنای کلیولند برگزار می شد و تماشاگران شاهد ناکامی تیم خوددر حضور لبران جیمز بودند.