سمیعی اعلام کرد در صورت تکرار این اتفاقات پرسپولیس محروم می شود.


به گزارش خبرنگار وب سایت طرفداری، سمیعی سرپرست امور بین الملل پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار طرفداری در خصوص جریمه پرسپولیس گفت:"
یک ماه فرصت داریم تا جریمه را به AFC پرداخت کنیم.
وی ادامه داد:
برای 2 سال آینده که در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شویم با محرومیت تعلیقی مواجه خواهیم بود و در صورتی که این اتفاقات تکرار شود یک جلسه محروم خواهیم شد.