رییس کمیته استیناف درخصوص رای صادر شده این کمیته در رابطه با درخواست تجدیدنظرخواهی محمدرضا خانزاده توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش "ورزش سه" از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا صالحی درباره صدور رای خانزاده مبنی بر 6 ماه محرومیت از فعالیت رسمی در فوتبال و الزام به 3 ماه آموزش فوتبال در رده پایه گفت: در فوتبال جهان صدور چنین آرایی وجود دارد اما در فوتبال ایران به دلیل اینکه آیین نامههای انضباطی و اخلاق ظرفیت صدور چنین آرایی را نداشت، در واقع اعلام چنین آرایی برای جامعه فوتبال تازگی دارد.

وی ادامه داد: به طوری که در دیدار فینال جام جهانی 2006 میلیاردها نفر شاهد ضربه سر زیدان به سینه بازیکن ایتالیا بودند و فیفا ضمن محروم کردن وی، در رای خود الزام به آموزش رده پایه را هم قید کرده بود. در واقع صدور چنین آرایی جهت جلوگیری از بی اخلاقی است چرا که بی اخلاقی فقط با محرومیت و جریمههای مالی رفع نمی شود.

رییس کمیته استیناف در ادامه بیان کرد: از سال گذشته آیین نامهها دستخوش تغییرات شد و در اعلام این رای، از ماده 17 آیین نامه انضباطی و 37 آیین نامه اخلاق استفاده کردیم که بر اساس این مادهها "ضمن محرومیت بازیکن متخلف، الزام به انجام نوعی فعالیت اجتماعی مرتبط با فوتبال" گنجانده شده است تا بازیکنان ضمن اینکه صرفا به آموزش فنی میپردازند، اصول اخلاقی را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: بطور کلی 3 مورد اصلی در اعلام چنین آرایی در نظر گرفته میشود. اول اینکه با انجام فعالیت اجتماعی در رده پایه، شخص خاطی در راستای اخلاقمداری قرار میگیرد. دومین مورد این است که بازیکن صرفا باید به آموزش فنی بپردازد و بحث آموزش اخلاقی مد نظر نیست، چراک ه در سومین مورد، بازیکن خاطی در رده پایه با افرادی سر و کار دارد که نوع مکالمه و برخورد خاص خودشان را دارند و بازیکنان مجبور هستند تا نوع ادبیات، رفتار و گفتار خود را در مواجهه با کودکان مورد بررسی قرار دهند.

صالحی ادامه داد: در نهایت با توجه به اینکه این آرا سالها در فوتبال جهان وجود داشته و تاکنون صرفا به دلیل آیین نامههای موجود امکان صدور چنین آرایی در فوتبال کشورمان وجود نداشته، در اولین برخورد ممکن است برای جامعه فوتبال جالب باشد اما در نهایت در کمیته استیناف تشخیص دادیم که محرومیت 9 ماهه خانزاده را به 6 ماه محرومیت از فعالیت و حضور در مسابقات رسمی فوتبال و 3 ماه آموزش فوتبال در رده پایه بطور ماهانه 60 ساعت تبدیل کنیم.

رییس کمیته استیناف همچنین در پاسخ به این سوال که طبق رای صادر شده، نظارت مرجع بدوی از طریق دریافت گزارش و گواهی فعالیت اجتماعی توسط خانزاده به چه صورت خواهد بود، گفت: چون اجرای این حکم تحت نظر مرجع بدوی (کمیته اخلاق) و از طریق هیات فوتبال استان یا آکادمی ملی فوتبال صورت میگیرد، به همین دلیل گزارش کار این مراجع به عنوان گواهی تلقی می شود. البته در اجرای صحیح اینگونه آرا نظارت ویژهای صورت می گیرد چراکه مسئولیت اجرای آن با مراجع عنوان شده است و ملزم به اجرای دقیق رای توسط اشخاص خاطی هستند که در صورت ارائه گواهی فعالیت خلاف واقع، تنبیهات خاصی در نظر خواهیم گرفت.