رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: در خصوص مسائل مالی نگرانی در باشگاه وجود ندارد و همه چیز طبق برنامه جلو خواهد رفت.

جعفر کاشانی در خصوص موضع هیئت مدیره این باشگاه در قبال برانکو ایوانکوویچ اظهار داشت: برانکو صبح امروز (جمعه) به ایران آمد و ما به او این اطمینان را دادیم که به طور کامل وی را حمایت کرده و برنامههایش را اجرا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که «باشگاه پرسپولیس بدون جذب اسپانسر چگونه میخواهد خواستههای برانکو را اجرا کند؟»، گفت: در خصوص مسائل مالی نگرانی وجود ندارد و همه چیز طبق برنامه پیش خواهد رفت.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در واکنش به حضور حمیدرضا سیاسی و کمک او به باشگاه عنوان کرد: در این مورد من بیاطلاع هستم.

کاشانی درباره حکمهایی که محمدحسین نژادفلاح در روز آخر کاریاش برای مربیان تیمهای پایه باشگاه پرسپولیس صادر کرده است، گفت: نمیدانم واقعاً حکمی برای مربیان تیمهای پایه باشگاه صادر شده است یا نه اما در جلسه عصر امروز (شنبه) هیئت مدیره در این زمینه صحبت و تصمیمگیری خواهد شد. هدف ما این است که ابتدا تیم به باشگاه تبدیل شود و بتوانیم در ردههای پایه نیز تیمهای قدرتمندی را داشته و به یک ثبات لازم برسیم.

وی در پایان راجع به تصمیماتی که قرار است در نشست امروز اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: در این جلسه راجع به برنامههای کادر فنی و مسائل مختلف حتماً صحبتهای لازم را انجام داده و تصمیمات لازم را اتخاذ میکنیم. هدفمان این است که هرچه سریعتر به وضعیت باشگاه سر و سامان ببخشیم