پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: الان که ابتدای فصل است میگویم که پرسپولیس، امسال سختترین سال خود را پیش رو خواهد داشت.
بهروز رهبریفرد درباره حضورش در باشگاه پرسپولیس آن هم در حالیکه به وی پیشنهاد حضور در تیمهای پایه داده شده آن هم در حالیکه او پیش از این اعلام کرده بود با این هیأت مدیره کار نخواهد کرد، گفت: اگر من از حسین هدایتی حمایت کردم به این دلیل بود که به پرسپولیس سر و سامان میداد چون میتوانست بازیکنان مورد نظر خود من را به تیم اضافه کند. خود من به تیمهای پایه سر زدم و دیدم که هیچ چیزی ندارند و او میتوانست همه اینها را سر و سامان دهد. اگر من از هدایتی حمایت میکردم به همین دلیل بود والا او هیچ قولی هم به من نداده بود و میتوانید این را از خودش هم بپرسید که قرار نبود من پستی بگیرم اما از نظر من او بهترین فردی بود که میتوانست به پرسپولیس سر و سامان دهد.

وی ادامه داد: اینکه اعلام کردم به تیم امید نمیآیم در این باره باید بگویم همین الان هم چیزی را قبول نکردهام. من پیش از این دو روز تمرینات تیمهای پایه را از نزدیک دیدم و فکر میکنم کار اینطور سخت است چرا که پرسپولیس چیزی ندارد.

رهبریفرد درباره اینکه مجتبی محرمی اعلام کرده بود این هیأت مدیره قانونی نیست و با آنها کار نمیکند و نظر او در این باره چیست، اظهار داشت: من کاری به این مسائل ندارم و حتی نمیدانم که هیأت مدیره چطور انتخاب می شود و نمیدانم نقش آنها چیست اما فکر میکنم هیأت مدیرهای که انتخاب شده فقط سه پیشکسوت پرسپولیس در آن حضور دارند اما با اینکه من هم میگویند که آنها آدم خوبی هستند اما نمیتوانند پرسپولیس را سر و سامان دهند. فکر میکنم اساسیترین مشکل پرسپولیس نداشتن بودجه است که این آدمها هم آن را ندارند و هیچ آدم اقتصادی در هیأت مدیره نیست و من نمیدانم چطور میخواهند برای پرسپولیس سرمایه بیاورند.

وی درباره اینکه پس چرا این مسئولیت را قبول کردهاند، اظهار داشت: بالاخره در این کشور به هر کسی پست خوب بدهید چه کسی است که آن را قبول نکند؟ همه میآیند شعار قشنگ میدهند و میگویند میتوانیم سر و سامان دهیم اما در کار که می آیند میگویند ما نمیخواستیم به پرسپولیس بیاییم و ما را مجبور به این کار کردند. به نظر من این هیأت مدیره بعید است بتواند به پرسپولیس کمک کند البته من دو نفر از اعضای هیأت مدیره را اصلا نمیشناسم.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس افزود: جعفر کاشانی پیشکسوت و استاد من است و زمانی که من در نوجوانان شاهین بازی میکردم او مدیرعامل شاهین بود اما عملا الان شاهینی وجود ندارد. این افراد همه استاد من هستند اما چطور میخواهند برای پرسپولیس درآمدزایی کنند.

رهبریفرد درباره اینکه با حمایتهایی که او از هدایتی انجام داده خیلیها میگویند او پیشکسوت هدایتی است نه پیشکسوت پرسپولیس افزود: نه به عنوان یک پیشکسوت بلکه به عنوان یک هوادار باید بگویم نه تنها هدایتی بلکه هر کسی که میتواند به پرسپولیس کمک کند از او حمایت خواهم کرد و به او کمک میکنم. ما با شخص کاری نداریم بلکه برای ما پرسپولیس مهم است. زمانی ما سوم آسیا میشدیم اما همه ناراحت می شدند که چرا ما سوم آسیا میشدیم. آن هم زمانی که قرارداد من 13 میلیون تومان بود که 9 میلیون آن را هنوز ندادهآند اما از آن پرسپولیس دهم میشود و به نظر شما من نباید اعتراض کنم؟

وی ادامه داد: من کاری ندارم هدایتی پولش را از کجا آورده اما نشان داده که عاشق پرسپولیس است و بارها به پرسپولیس، کشتی، تکواندو و ... کمک کرده است و حتی بلیت هواپیمای تیم ملی را هم هدایتی میگیرد. پس این آدم میتواند به پرسپولیس کمک کند. حمایتهای ما از هدایتی به خاطر سر و سامان دادن به پرسپولیس است و باور کنید که او تا حالا هزار تومان هم به من برای حمایت از وی به من نداده است.

رهبریفرد در پاسخ به این سوال که پیشبینی او از وضعیت پرسپولیس در فصل آینده چیست، گفت: من الان به شما میگویم که پرسپولیس فصل پانزدهم بدترین سال را نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت. البته اگر حرفی بزنم باز هم میگویند رهبریفرد انتقاد کرده اما من میبینم که تیمهای پایه پرسپولیس دو کاور متفاوت ندارد تا تیمها با هم بازی کنند و حتی نفری 20 هزار تومان از بازیکنان تستی میگیرند و باشگاه از هر نحوی میخواهد پول دربیاورد تا بازیکن بخرد. چرا باید از یک بازیکن پایین شهری پول بگیرند تا تست بدهد؟ اینها به این دلیل است که باشگاه پول ندارد والا باید به بازیکن شهرستانی 50 هزار تومان هم بابت هزینههایش به خاطر تست دادن بدهند. پس با این شرایط چطور میتوان بازیکنانی که دم از میلیارد میلیارد پول میزنند را با 50 میلیون تومان به پرسپولیس آورد؟

وی ادامه داد: دیگر گذشت آن زمانی که بازیکن به عشق پیراهن بازی میکرد و الان بازیکن برایش پول مهم است. شما کدام بازیکن را میتوانید نام ببرید که به پیراهن تیمش واقعا تعصب داشته باشد؟ الان همه این حرفها فقط حرف است. باشگاهی که پول ندارد چطور میخواهد نتیجه بگیرد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: الان باشگاهی مثل سپاهان همه بازیکنان خوب را میگیرد و من در تیمهای پایه و امید دیدهام که همه بازیکنان خوب را تیمهایی مثل سایپا و پیکان گرفتهاند و همه مسائل به خاطر این است که پرسپولیس بودجه ندارد و به نظرم امسال بدترین سال پرسپولیس خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این صحبتها را اول فصل میگویم و همیشه حرف حق را گفتهام و همیشه هم وسط فصل به حرف من رسیدهاند و انتقاد من از سر دلسوزی است. الان به من پیشنهاد مربیگری در تیم پایه را دادند و باید قانونا حمایت کنم اما من به جای تعریف کردن حرفهای حق را میگویم چون برای من مهم پرسپولیس است نه آقایانی که دو نفرشان را هم نمیشناسند. این پرسپولیس امسال هم با ادامه این روند چیزی نمیشود.من الان دو سه اسم در پرسپولیس دیدهام که همگی بازیکنان معمولی هستند و دستشان درد نکند که به پرسپولیس آمدند اما با این بازیکنان پرسپولیس چیزی نمیشود.