مرجع خبري رئال مادريد : دانیلو در اولین مصاحبه رسمی خود در رئال مادرید گفت که رویای کودکیش به تحقق پیوسته است.

احساسش نسبت به معارفه :” احساسات بسیار زیادی داشتم. حضور در یک استادیوم بزرگ و برای اولین بار پوشیدن رئال مادرید حس خیلی خوبی به من داد و حمایت هواداران را حس کردم. انگیزه زیادی دارم تا به
برنابئو برگردم و این بار در این زمین بازی کنم.”


چه کمکی می توانی به رئال کنی؟” در مدت حضورم در رئال مادرید تلاش می کنم تا همه ویژگی هایم را نشان بدهم. انگیزه زیادی دارم. مدافعی هستم که سبک بی نظیری دارم و می خواهم بهتر شوم. کاملا و هر جا که
لازم باشد در خدمت رئال مادرید هستم.”


اولین صحبت ها با بنیتز:” این حس را داشتم که مربی بزرگی است. روندش در فوتبال به تنهایی گویای همه چیز است. در باشگاه های بزرگی کار کرده است و در همه آنها جامهای بزرگی کسب کرده است. امیدوارم که در رئال مادرید هم جامهای زیادی ببرد.”