پیش از برگزاری انتخابات، شایعه ای در کشور و به ویژه در شهرهای کوچکتر گوش به گوش چرخید که در صورت شرکت نکردن در انتخابات، یارانه خانواده ها قطع می شود!

این خبر که شایعه ای بیش نبود، اینک با حادثه ای عجیب درآمیخته است. مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها که از مدت ها پیش بنا بود از مردمی که تمکن مالی دارند بخواهند، از دریافت یارانه ها انصراف دهند، این پیامک ها را درست پس از انتخابات برای مردم فرستاده اند و ناخواسته و از سر بی تدبیری، این شایعه را تقویت کرده اند؛ پیامک هایی که در برخی موارد به دست افرادی رسیده که زیر خط فقر درآمد دارند. با وجود این، موضوع اصلی این گزارش، این بی تدبیری نیست، بلکه بی تدبیری بزرگتری در سازمان هدفمندی یارانه هاست.

به گزارش «تابناک»، هم اکنون برای دستیابی به اطلاعات خانوارها و حتی اعلام انصراف از دریافت یارانه ها، کافی است به سایت رفاهی مراجعه شود و با وارد کردن شماره ملی و سریال شناسنامه سرپرست یک خانواده، آنان را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد.

بر پایه این گزارش، مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها حتی به خود زحمت نداده اند که آیتم های امنیتی دیگری را برای ورود به صفحه اطلاعات شخصی خانوارها تعیین کند. این در حالی است که همه می دانند، کپی ها و رونوشت هایی از مدارک هویتی بیشتر ایرانیان در مراکز گوناگون از مدرسه و مراکز خدماتی گرفته تا نهادهای حاکمیتی و دولتی وجود دارد که افراد مغرض، می توانند به راحتی با شماره های ملی افراد و سریال شناسنامه آنان، نه تنها به اطلاعات وارد شده آنان در سازمان هدفمند کردن یارانه ها دست پیدا کنند، بلکه می توانند به جای آنان تعیین کنند که تمایل دارند، از یارانه نقدی استفاده کنند یا می خواهند انصراف دهند.

گویا، اگر این شیوه دسترسی به اطلاعات مردم، شیطنتی عامدانه نبوده باشد، قطعا بی تدبیری است که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند. نباید فراموش کرد که در کشورهای غربی جنجال شنود تلفن های برخی از افراد، تا ماه ها مورد توجه رسانه ها و سیاستمداران قرار گرفت. حال آیا می شود گفت که در ایران مسئولان با بی تدبیری تمام، اطلاعات محرمانه مردم را در اختیار دیگران می گذارند و هیچ واکنشی هم از سوی رسانه ها و نهادهای بازرسی انجام نمی گیرد؟