وبسایت رسمی برنامه نود - اعضای مجمع فدراسیون فوتبال تأکید فراوانی بر پرداخت حق پخش مسابقات فوتبال توسط صدا و سیما در لیگ پانزدهم دارند. به گفته برخی از مسئولان سازمان لیگ، تیمهای لیگ برتری هزینه بالایی دارند و با پرداخت حق پخش توسط صدا و سیما مشکلات مالیشان میتواند برطرف شود؛ بنابراین اعضای مجمع بر آن شدند که دیگر نه از راه تهدید بلکه از راه تصمیم، مسابقات لیگ پانزدهم را برگزار نکنند.
به گزارش وب سایت نود، یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتوگو با روزنامه «ایران» میگوید: «نظر ما فصل گذشته این بود که در صورت پرداخت نکردن حق پخش، لیگ را برگزار نکنیم اما بعضی از ارگانها در این خصوص دخالت کردند و فشار آوردند و نهایتاً لیگ چهاردهم از تلویزیون پخش شد.»

حیدر بهاروند ادامه میدهد: «سال گذشته ضرغامی به عنوان رئیس صدا و سیما قول داد که حق پخش به تیمها پرداخت شود اما با تغییر ضرغامی و آمدن ریاست جدید، وعده صدا و سیما عملی نشد و آنها بدقولی کردند؛ البته در حال حاضر نیز صدا و سیما نرمشی در این خصوص ندارد و آنها دائماً خلف وعده میکنند.»

او بیان میکند: «سازمان لیگ پیشنهاد داد که یک کانال خصوصی زیر نظر صدا و سیما راهاندازی شود تا مسابقات در این کانال پخش شود اما مسئولان با این موضوع مخالفت کردند. قرار است امروز اعضای هیأت رئیسه در خصوص حق پخش تصمیمگیری کنند که البته تمامی اعضا به پرداخت حق پخش اعتقاد دارند و اگر پرداخت نشود، لیگ پانزدهم را برگزار نخواهیم کرد. نظر شخصی من به عنوان یکی از اعضا همین است. این موضوع تهدید نیست و تا آنجایی که من میدانم، بعضی دیگر از اعضا هم نظر و تصمیمشان همین است.»

کمتر از ۱۸ روز به آغاز پانزدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال باقی مانده اما در این فرصت کم تکلیف پرونده تخلف برخی باشگاههای متخلف روشن نشده است. مراسم قرعهکشی مسابقات لیگ برتر در حالی امشب برگزار میشود که بحث رسیدگی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به شکایت باشگاه پیکان از راهآهن در استفاده از بازیکن غیرمجاز، تخلف باشگاه مس کرمان به دلیل تبانی و کسب نتایج مشکوک در لیگ یک و مشخص نشدن تکلیف حق پخش مسابقات لیگ فوتبال که در سال گذشته نیز این موضوع مطرح شده بود و از سوی صدا و سیما عملی نشد، از جمله چالشهایی است که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در لیگ حرفهای پانزدهم با آن روبهرو هستند.

رئیس سازمان لیگ فوتبال در گفتوگو با «ایران» در خصوص آخرین وضعیت تخلف دو تیم راهآهن و مس کرمان و زمان اعلام رأی نهایی از سوی فدراسیون میگوید: «در حال حاضر پرونده باشگاه راهآهن در اختیار کمیته استیناف قرار دارد که این کمیته پس از بررسی مجدد، رأی خود را صادر خواهد کرد. علاوه بر این، پرونده تبانی مس کرمان هم در اختیار کمیته استیناف است اما باید در خصوص تیم مس بگویم که این تیم در حال حاضر لیگ یکی است.»

مهدی تاج ادامه میدهد: «تنها گرفتاریمان پرونده تخلف این دو تیم نیست بلکه مشکلات زیادی در برگزاری لیگ پانزدهم وجود دارد که یکی از این مشکلات موضوع پرداخت نشدن حق پخش از سوی صدا و سیما است. مبهم بودن وضعیت دو تیم راه آهن و پیکان به سازمان لیگ مربوط نمیشود، چراکه در مورد پرونده راه آهن و پیکان کمیته استیناف باید تصمیمگیری کند که در این خصوص کمیته استیناف و انضباطی اختلاف نظر دارند اما باید این اختلافات هرچه زودتر مرتفع و رأی نهایی در خصوص این دو پرونده صادر شود.»

او در خصوص پرونده پرسپولیس و محمدرضا خلعتبری که اعلام شده بود تخلف سرخپوشان در استفاده از این بازیکن موجب کسر امتیاز و سقوط به دسته پایینتر خواهد شد، بیان میکند: «فیفا در این خصوص باشگاه پرسپولیس را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است و کسر امتیاز و سقوط به هیچ وجه مطرح نیست؛ البته شبهاتی در خصوص وضعیت خلعتبری و حضورش در پرسپولیس وجود دارد که تاحدودی این موضوع به پرونده موتومبا بازیکن راهآهن شباهت دارد اما باید بگویم که موضوع سقوط پرسپولیس به دسته پایینتر به هیچ وجه مطرح نیست.»

رئیس سازمان لیگ در خصوص برگزاری مراسم قرعهکشی لیگ پانزدهم با وجود وضعیت مبهم دو تیم پیکان و راه آهن و احتمال برگزاری دربی سرخابیهای پایتخت در هفته آخر (همانند فصل گذشته) میگوید: «امشب مراسم قرعهکشی لیگ به صورت زنده برگزار میشود تا همه مردم در جریان این قرعهکشی قرار گیرند. باید تکلیف این دو تیم تا زمان برگزاری قرعهکشی مشخص شود و در صورت تحقق نیافتن این امر، قرعهکشی مسابقات در زمان مقرر برگزار میشود و جای یکی از این دو تیم خالی میماند. تصمیم بر این نیست که دربی پایتخت را همانند فصل گذشته هفته آخر برگزار کنیم بلکه این موضوع به نتیجه قرعهکشی بستگی دارد.»

تاج در خصوص مشخص شدن تکلیف حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر تصریح میکند: «متأسفانه وضعیت پرداخت حق پخش از سوی صدا و سیما لاینحل مانده است البته در روزهای گذشته مکاتباتی با دکتر محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما داشتهایم اما به هر حال حل این موضوع تاکنون قطعی نشده و ۵۰-۵۰ است. هیأت رئیسه سازمان لیگ ضربالاجل ۱۰ روزه برای پرداخت حق پخش تعیین کرده که در صورت محقق نشدن این موضوع با مدیران باشگاهها جلساتی برگزار خواهیم کرد.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت مشخص نشدن این موضوع سازمان لیگ همانند سال گذشته کوتاه میآید؟ میگوید: «در نظر داریم در صورت مشخص نشدن تکلیف حق پخش از سوی صدا و سیما، مسابقات لیگ به کلی برگزار نشود، این تصمیمی جدی از سوی سازمان لیگ است اما امیدواریم که این موضوع از سوی صدا و سیما برطرف شود و تیمها با دریافت این مبلغ مشکلات مالیشان تاحدود زیادی برطرف شود.»

تاج ادامه میدهد: «برگزار نشدن مسابقات لیگ تبعات منفی بسیار زیادی برای فوتبال ما دارد که یکی از این تبعات منفی از دست رفتن ۴ سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا و حضور تیمهای ما در لیگ ای اف سی کاپ است. به هر حال امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد و بالاخره وضعیت پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما مشخص شود.»

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال میگوید: «هدف سازمان لیگ این نیست تا پولی از دولت و صدا و سیما بگیرد بلکه هدف این است که مبالغی از سوی تبلیغات محیطی به تیمها اختصاص یابد تا مشکلات مالی تیمها تاحدودی برطرف شود. وضعیت مالی تیمهای لیگ برتر به هیچ وجه مناسب نیست و تیمها بشدت با مشکلات مالی درگیرند.»

تاج میافزاید: «از باشگاهها خواسته شد مدیران مالی خود را معرفی کنند که برخی از باشگاههای لیگ برتری پس از این درخواست مدیران مالی خود را به سازمان لیگ معرفی کردهاند، این مدیران مالی اکنون منتظر اعلام سازمان لیگ هستند تا صورتهای مالی مربوط به خودشان را بررسی کرده و شائبهها را از میان بردارند. بحث کاهش درآمد تیمها بسیار جدی است و اکثر باشگاهها با کمبود منابع مالی روبهرو هستند.»

او در خصوص وضعیت قراردادها و انتشار قرارداد بازیکنان در لیگ پانزدهم بیان میکند: «سازمان لیگ فصل گذشته این موضوع را با انتشار قرارداد بازیکنان شفافسازی کرد، تاکنون وضعیت قرارداد بازیکنان در لیگ پانزدهم روشن نشده اما هدف سازمان لیگ این است که این شفافسازی در لیگ پانزدهم نیز عملی شود.»