وکیل والیبالیست های سابق پرسپولیس معتقد است هیچ اقدم خاصی از سوی این باشگاه برای حل مشکل آنها صورت نگرفته است.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از تسنیم، حمید کلوانی نوری، نماینده تام الاختیار و حقوقی والیبالیستهای سابق پرسپولیس، پرونده مطالبات این بازیکنان را بر عهده گرفت تا مراحل قانونی آن را طی کند.

نوری در خصوص این پرونده اظهار داشت: به رغم جلسات متعددی که با حضور من، فرامرز ورمقانی، ایمانزاده (مسئولا مالی باشگاه پرسپولیس) و علی اکبر طاهری برگزار شد هیچ اقدام خاصی از سوی آنها انجام نشد.

وی ادامه داد: حتی وزیر ورزش نیز به دوستاناعلام کرد تا مشکل والبالیستها حل شود اما تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. با توجه به این قضیه به جهت احقاق حقوق والیبالیستهای سابق پرونده اجرایی به خواسته صدور اجراییه به شماره پرونده ۹۴۰،۱۰۰۳۰۰ به شعبه ۳۶ مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع شد.

نوری در مورد این پرونده تاکید کرد: پس از تنظیم اجراییه و ابلاغ به باشگاه پرسپولیس باشگاه ظرف مدت ۱۰ روز موظف به پرداخت اصل خواسته به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان به علاوه کلیه خسارت های قانونی وارده که این مبلغ بیش از یک میلیارد تومان میشود.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا به صورت مسالمت آمیز مسائل این پرونده را حل و فصل کنیم و از آنجایی که من هم مثل خیلی از مردم به پرسپولیس علاقمند هستم دوست ندارم که این باشگاه دچار دردسر شود.