انتقاد شديد سرپرست سپاهان از کميته انضباطي


سرپرست تيم فوتبال سپاهان گفت: چون حق مردم آذربايجان در بازي با استقلال خورده شد، ميخواهند از حساب سپاهان بدزدند و به آنها بدهند؟

رسول خوروش در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره بخشیده شدن توزی مهاجم تراکتورسازی قبل از بازی با سپاهان گفت: ماده 14 آییننامه میگوید وقتی کمیته انضباطی در مورد مسألهای رأی میدهد این رأی باید به تأیید دبیر فدراسیون برسد و سپس به طور رسمی منتشر شود. روز گذشته ساعت 14 وقتی تلفنی با نبی دبیر فدراسیون صحبت کردیم او از بخشیده شدن توزی مهاجم تراکتورسازی اظهار بیاطلاعی کرد و این نشان میدهد این حکم بدون تأیید نبی به باشگاه تراکتورسازی ابلاغ شده است.

وی افزود: کسی که خلاف نکرده باشد ترسی ندارد و بدون مسألهای حکم را اعلام میکند اما این نشان میدهد خلافی صورت گرفته است.
سرپرست تیم سپاهان تصریح کرد: در جلسه هماهنگی قبل از بازی دو ناظر حضور داشتند اما هیچکدام به من اطلاع ندادند که توزی بخشیده شده است. طبق ماده 33 آییننامه فقط نصف مدت محرومیت امکان تعلیق وجود دارد. سؤال من اینجاست کسانی که چنین حکمی را دادهاند، این مسأله را متوجه نشدهاند.

خوروش اضافه کرد: اگر پرسپولیس یا استقلال با تراکتورسازی بازی داشتند باز هم چنین حکمی داده میشد؟ سؤال ما از حسنزاده رئیس کمیته انضباطی این است، این که میگوید از 1200 مورد 35 مورد بخشیده شده قبل از بازی سپاهان و تراکتورسازی بوده؟ آیا میخواهند اشتباه دیگری را با اشتباه دیگری جبران کنند؟ آیا چون حق مردم آذربایجان در بازی با استقلال خورده شد، میخواهند از حساب سپاهان بدزدند و به آنها بدهند؟

خوروش خاطرنشان کرد: امیرحسین صادقی را محروم کرده بودند اما از او گذشتند و توزی محروم شد. آنهایی که چنین تصمیمهایی میگیرند نمیدانند فوتبال چیست و فکر میکنند فوتبال یعنی اینکه دو تیم 11 نفره وارد زمین میشوند و بس. آنها نمیدانند که ما در 20روز گذشته تمام فکر و ذکرمان و بنای اردویمان در ترکیه مسابقه با تراکتورسازی بوده و سیستم خود را از 4-4-2 به 4-3-3 تغییر دادهایم و روی بازی توزی حساب نکرده بودیم، چطور میشود که 24ساعت قبل از مسابقه نظر کمیته انضباطی عوض میشود. آنها فکر خرج و برنامهریزی تیم مقابل را نمیکنند. همه برنامههای ما را یکشبه به هم میریزند.
وی افزود: اگر آنها فوتبالی بودند متوجه میشدند که ما چه میگوییم. حسنزاده مدام از این لفظ استفاده میکند که قوانین ما اینطور میگوید. مگر قوانین فوتبال جهانی نیست، چه فرقی باید بین قوانین وجود داشته باشد. اگر اینطور است ما هم داخل زمین فوتبال ایرانی بازی کنیم، مثلاً اوت دستی را با یک دست بیندازیم.
خوروش با تأکید بر اینکه نسبت به تصمیم گرفته شده اعتراض دارند گفت: اگر کمیتهای مثل کمیته آموزش اشتباه کند مسألهای نیست اما همه ناراحتی ما این است که کمیتهای که باید حق افراد را بگیرد حق ما را پایمال کرده است. معمولاً بخشیدن محرومان به مناسبت عیدی یا تولدی صورت میگیرد تا به حال ندیده بودیم به مناسبت چهارشنبه سوری کسی بخشیده شود.
سرپرست سپاهان در پایان به فارس گفت: از منابع موثق شنیدهایم توزی تا 48ساعت قبل از مسابقه در اردوی تراکتورسازی نبوده اما امیر قلعهنویی دو روز قبل او را به اردو فرا میخواند. برای ما این سؤال پیش میآید که آیا حکم را قلعهنویی داد و سپس کمیته انضباطی آن را تأیید کرده است؟