داور فوتبال کشورمان اعلام کرد که روزی تمام حرف هایش را در خصوص محرومیتش می زند.


طرفداری- محسن قهرمانی در حاشیه کلاس توجیهی داوران و کمک داوران لیگ برتری و در مواجهه با خبرنگاران گفت: "فعلا سکوت میکنم اما بالاخره یک روز حرف هایم را میزنم و صدایم در می آید."

به نقل از تسنیم، وی که در حال اشک ریختن بود عنوان کرد: "اگر حرفی بزنم گریه ام می گیرد. 23 ماه است که از فوتبال دورم و در این مدت بسیار اذیت شدم. من نمی توانم صحبت کنم اما فقط می گویم حقم این نبود."