تیم فوتبال آکادمی کیا هماکنون با دو تیم در تورنمنت نروژ کاپ حضور دارد.
تیم فوتبال آکادمی کیا در حال حاضر با دو تیم زیر 11 سال در تورنمنت نروژ کاپ حضور دارد. یکی از این تیمها در رده زیر 13 سال رقابت میکند که بازیهای این رده به قهرمانی ختم میشود اما در رده زیر 11 سال بازیها به صورت دورهای و فقط برای کسب تجربه است.

در زیر تصاویری از افتخارآفرینی تیم کیا را در تورنمنت نروژ کاپ میبینید: