بازیکنان لیورپول موفق شدند در خاک فنلاند، با دو گل از سد میزبان عبور کنند.طرفداری- در دیداری که راس ساعت 21 به وقت تهران در ورزشگاه المپیک هلسینکی برگزار شد، لیورپول موفق شد با دو گل دیووک اوریگی و فیلیپه کوتینیو در نیمه دوم به برتری دست پیدا کند. در این دیدار باز هم می توان جردن آیب را بهترین بازیکن لیورپول و میدان معرفی کرد.
گزارش بازی
نخستین فرصت بازی در دقیقه سوم رقم خورد، جایی که پاس رو به بیرون کلاین به هندرسون رسید و ضربه کاپیتان لیورپول زمینی و کم جان بود و مهار شد.
در دقیقه پنج، کرنر خوب هلسینکی از کناره ها با هد عثمال جالو با اختلاف کمی به بیرون رفت.
در دقیقه 15، اشتباه هافبک تیم فنلاندی در مرکز زمین خودی باعث شد توپ به لالانا برسد و ضربه این هافبک انگلیسی با اختلاف کمی از کنار دروازه عبور کرد.
در دقیقه 26 بازی، سانتر زمینی هندرسون از کناره ها با هد شیرجه ای اینگز همراه شد اما این ضربه در شرایطی که دروازبان تنها نظاره گر صحنه بود، با اختلاف کمی به بیرون رفت.
در دقیقه 31، پاس کوتینیو به میلنر، منجر به شوت هافبک جدید باشگاه شد. اما این ضربه زمینی و محکم، در دست های دروازبان جا گرفت.
در دقیقه 35، ضربه آزادی که در کناره ها برای قرمزها به دست آمده بود، با پاس به بیرون هندرسون و شوت میلنر همراه شد. این ضربه در میانه راه بلاک شد و به کرنر انجامید.
در دقیقه 41، حرکت رو به جلوی کوتینیو در زمین هلسینکی منجر به یک شوت شد. این ضربه با تاثیر جزئی مدافع حریف همراه شد و در نهایت به تیرک افقی دروازه سائیده شد و به کرنر انجامید.
در همان ابتدای نیمه دوم بود که لالانا به سمت دروازه حرکت کرد و شوت خود را روانه ساخت. فاصله توپ با تیرک عمودی آنقدر نزدیک بود که گزارشگر گمان کرد لیورپول به گل رسیده است. اما این توپ به بیرون رفت. در دقیقه 49، بازی عالی آیب در سمت راست زمین منجر به عبور از بازیکن مستقیم شد. پاس عرضی این بازیکن به اینگز، روی خط شش قدم با ضربه ای همراه شد که راهی به دروازه پیدا نکرد. در دقیقه 55، پاس تو در هافبک هلسینکی به مهاجم این تیم یالو رسید. ضربه این بازیکن در شرایطی که به شدت توسط اسکرتل تحت فشار بود، در دست های مینیوله آرام گرفت.در دقیقه 60، سانتر دقیق کلاین از کناره ها روی دروازه ارسال شد. دنی اینگز توانست با یک جابجایی خوب، خود را به توپ برساند اما ضربه سر این بازیکن با اختاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه 62، آیب به تو زد و ضربه اش در بین راه بلاک شد. پاس او در ادامه به کوتینیو رسید که ضربه این بازیکن به آسمان زده شد.در دقیقه 65، بار دیگر آیب دفاع حریف را به هم ریخت و پاس بریده اش به لالانا رسید. ضربه خطرناک این هافبک به کرنر رفت.در دقیقه 72 سرانجام قفل دروازه شکست. پس از چند پاس خوب، توپ در کناره ها به آیب رسید.پاس به عرضی این وینگر 19 ساله با پاس رابونای لالانا به اوریگی رسید که این مهاجم جوان درنگ نکرد و توپ را از فاصله نزدیک با تور دروازه هلسینگی آشنا کرد. کرنر کوتاه لالانا در دقیقه 77 به کوتینیو سپرده شد و پس از یک-دو این بازیکن با میلنر، شوت دیدنی هافبک برزیلی از گوشه محوطه جریمه به توپ دروازه میزبان بوسه زد. ضربه آزاد هندرسون در دقیقه 90، با فاصله کمی از دروازه تیم فلاندی به بیرون رفت.
ترکیب دو تیم
لیورپول: مینیوله، گومز، اسکرتل، لوورن، کلاین، هندرسون، کوتینیو، میلنر، لالانا، آیب و اینگز.
هلسینکی: اورتند - باه -هکیلا - لمپی - پیپونن - تاناکا - مندی - شولر - کولمانین - کندی و یالو