هفته اول لیگ برتر برای داوران جدا از حواشی همیشگی که مربوط به قضاوت شان می شود، حواشی جالب دیگری هم در بر داشت که به پیراهن قاضیان مستطیل سبز مربوط میشد.


٣ اسپانسر در یک هفته
وقتی ٨ بازی برگزار شده هفته اول لیگ برتر را بررسی کنیم، به این نکته پی میبریم که داوران با لباسهای متفاوتی بازی ها را قضاوت کرده اند. جدا از رنگ پیراهن داوران با اینکه یک هفته قبل یک شرکت غذایی به عنوان اسپانسر اصلی داوران در لیگ پانزدهم معرفی شد، نام ٣ شرکت روی پیراهن و پرچم داوران دیده میشد. علی خسروی، پیشکسوت داوری دراین باره می گوید:« ما متوجه نشدیم که اسپانسر ایرانسل است یا نامینو یا زمزم؟! در چند بازی داوران نامی نو پوشیدند، در یک بازی داور ایرانسل پوشید و در یک بازی دیگر شورت یک کمک داور با لوگوی زمزم بود. فکر می کنم داوران ما به بیلبورد تبلیغاتی تبدیل شده اند!»تبلیغات غیرقانونی بود؟
در اساسنامه فدراسیون فوتبال برای تبلیغات پیراهن داوران اندازه خاصی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد تبلیغات فعلی خیلی بزرگتر از حد معمول بوده و توی ذوق میزند. خسروی دراینباره مثال جالبی میآورد: «من در یکی از بازی ها وقتی داور را می دیدم، آن قدر که لباسش تبلیغ داشت فکر میکردم یک کارت شارژ ١٠٠هزار ریالی با رنگ زرد در وسط زمین بازی می دود!»این پول ها کجا میرود؟
در روزهایی که داوران به شدت به حقوق معوقه خود اعتراض می کنند، فدراسیون برای لباس آنها از ٣ اسپانسر استفاده میکند اما همچنان پولی در کار نیست. حال مشخص نیست که مبالغی که از این اسپانسرها گرفته می شود، چرا به داوران نمی رسد. به نظر می رسد فدراسیون حتی پول اسپانسر داوران را در بخش های دیگر هزینه می کند و داوران را در اولویت آخر خود قرار داده است. طبق شنیده ها داوران ایرانی از شکل تبلیغات فدراسیون روی پیراهن های خود ابراز نارضایتی کردند و معتقدند اگر مجبورند چنین لباس هایی را بپوشند، حداقل باید پولشان را هم بگیرند.ترابیان: برخی لباس ها برای سال گذشته بود
عباس ترابیان، دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره اسپانسرهای مختلف روی پیراهن داوران به «شهروند» می گوید: «تنها اسپانسری که با آن قرارداد جاری داریم، نامی نو است که هفته قبل نیز توسط کفاشیان و رئیس این شرکت قراردادی امضا شد. این هفته اما متاسفانه یکسری از البسه داوران از سوی شرکت تولیدکننده لباس داوران به دست مان نرسید و ما هم نتوانستیم آنها را میان داوران پخش کنیم. به همین خاطر در برخی از بازی ها داوران از پیراهن های فصل گذشته خود استفاده کردند. من هم از این اتفاق بسیار ناراحتم چون اصلا شکل خوبی نداشت. باید تمام البسه و پرچم داوران دارای یک نوع تبلیغات باشد.» وی همچنین درباره انتقاد داوران از اندازه تبلیغات روی پیراهنشان خاطرنشان میکند: «این پیراهن ها و آرم تبلیغات آن با نظر و تاییدیه کمیته داوران تهیه شده و اندازه آن قانونی است. اینکه حالا چقدر از پول این تبلیغات به داوران میرسد را من نمی دانم چون این موضوع در اختیار رئیس فدراسیون است.»