دیگو سیمئونه دو فصلِ پشتِ سرِ هم مهاجمینِ اصلی اش، فالکائو و کاستا را از دست داد. اما فصلِ پیش انتقالِ آنتوان گریزمان از رئالِ سوسیداد به اتلتیکو مادرید، دوباره خطِ حمله یِ این تیم را تقویت کرد.آی اسپورت – بینِ بازیکنانی که بیشتر از 10 گل در فصلِ گذشته یِ لا لیگا زده بودند، آنتوان گریزمان بعد از کارلوس باکا دقیق ترین ضرباتِ آخر را داشت. مهاجمِ سابقِ سویا فصلِ پیش 29درصد از موقعیت هایش را به گل تبدیل کرد و گریزمان با 28.2 درصد در مقامِ دومِ این جدول قرار گرفت.
گریزمان فصلِ پیش 22 گل برایِ اتلتی زد و بعد از رونالد و مسی، سومین گلزنِ برتر لا لیگا بود. او 15 گل از این 22 گلش را در 17 بازی ای که به عنوانِ مهاجم بازی کرد، زد. درسته که حالا ماریو مانزوکیچ از اتلتی رفته، اما آمدنِ جکسون مارتینز و لوسیانو ویتو، و حضورِ فرناندو تورس، این سوال را پیش می کشد که آیا سیمئونه فصلِ آینده از گریزمان به عنوانِ مهاجم استفاده می کند یا بالِ چپ؟
با توجه به دیگر بازیکنِ جدیدِ اتلتی، یانیک فریرا-کاراسکو، سیموئه برایِ فصلِ جدید گزینه هایِ تاکتیکی خوبی دارد. او می تواند از گریزمان کنارِ جکسون به عنوانِ دو مهاجمِ سیستمِ 2-4-4 محبوبش بازی بگیرد، کاری که احتمالا در بازیهایِ سخت و خارج از خانه انجام خواهد داد. اما در بازی هایِ ساده تر و وقتی حریف به لاکِ دفاعی فرو رفته، ویتو و جکسون میتوانند دو مهاجم باشند و گریزمان و فریرا دو بالِ هجومیِ تیم. فریرا فصلِ پیش در لیگِ یکِ فرانسه بعد از دیمیتری پایت (17) و خاویر پاستوره (12)، بیشترین پاسِ گل را داد (10).
در هر صورت حضورِ گریزمان چه به عنوانِ مهاجم و چه وینگر تعادلِ بسیار خوبی به تیمِ سیمئونه میدهد، مربی ای که باید گفت بعدِ دفاعیِ فوتبالِ آنتوان گریزمان را خودش ساخته است.