هفته یِ دومِ لیگِ برتر، فردا شب، ساعتِ 23:15 به وقتِ تهران، با بازیِ استون ویلا و منچستر یونایتد آغاز می شود.

1-استون ویلا از آگوستِ 1995 بدین سو، موفق نشده یونایتد را در ویلا پارک شکست دهد (7 مساوی، 12 باخت).
2-یونایتد در تاریخِ لیگِ برتر 32 بار استون ویلا را شکست داده، این رکوردی است بینِ تمامِ تیم هایِ لیگ.
3-استون ویلا تنها یک بازی از 39 بازیِ گذشته مقابلِ یونایتد را برده است (10 مساوی، 28 باخت).
4
-یونایتد در 7 بازیِ گذشته مقابلِ ویلا در لیگِ برتر 21 گل زده است (متوسطِ 3 گل در هر بازی).
5-وین رونی به هیچ تیمی در لیگِ برتر به اندازه یِ ویلا گل نزده است (13).
6-رودی گستد، مهاجمِ جدیدِ ویلا در دو فصلِ گذشته 20 گل با ضربه یِ سر زده است، بیشتر از هر بازیکنی در 4 لیگِ اولِ انگلیس.
7-لویی ون گال از ابتدایِ فصل پیش تا به حال از 38 بازیکنِ مختلفِ در ترکیبِ تیمش استفاده کرده است که بینِ تمامِ تیم هایِ لیگ یک رکورد است.
8-اگر بازی هایِ شبِ کریسمس، سالِ نو و ایستر را حساب نکنیم، این اولین بازیِ جمعه شبِ لیگِ برتر از سالِ 2004 بدین سو است (آرسنال 5 – 0 لیدز یونایتد).
9-ویلا از فصلِ 1999-2000 بدین سو تا به حال دو بازیِ اولش در لیگ را نبرده است.
10-داوید دخئا از آغازِ فصلِ پیش تنها 3 بازی برایِ یونایتد را از دست داد. یونایتد هر 3 بازی را با کلین شیت به پایان برد.