این سه بازیکن علاوه بر جریمه نقدی نسبتا سنگین فقط به شرط رضایت صمد مرفاوی می توانند به تمرینات مس بازگردند...


جلسه کمیته انضباطی سه بازیکن اخراجی تیم مس کرمان عصر امروز برگزار شد . سایت رسمی باشگاه مس پس از پایان این جلسه احکام زیر منتشر کرد . این سه بازیکن علاوه بر جریمه نقدی نسبتا سنگین فقط به شرط رضایت صمد مرفاوی می توانند به تمرینات مس بازگردند
در خصوص تخلفات انجام شده توسط سه تن از بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه کمیته انضباطی باشگاه پس از رسیدگی مبادرت بصدور رای بشرح ذیل نمود ؛
کیوان امرایی به پرداخت 425 میلیون ریال جریمه نقدی در حق باشگاه ،
محسن بیاتی نیا پرداخت 350 میلیون ریال جریمه نقدی در حق باشگاه
مجید خدابنده لو پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی در حق باشگاه محکوم گردیدند
ضمنا اجازه تمرین و حضور در مسابقات نامبردگان منوط به اجازه سرمربی تیم است .