کریستیانورونالدو، ستاره رئال مادرید عنوان کرد که بزرگترین ترس او این است که در جوانی بمیرد.

رونالدو یک پسر 5 ساله دارد و معتقد است که برای او، هیچ چیز مهم تر از خانواده و دوستانش نیست.

او در مصاحبه با لیبرو گفت:" بزرگترین ترس من مردن در جوانی است. نمیخواهم در جوانی بمیرم. میخواهم در 70 یا 80 سالگی بمیرم. سعی میکنم مثل خیلی عادی با خانواده و دوستانم رفتار کنم. سعی میکنم تا حد ممکن عادی باشم. بهترین سرگرمی من بازی کردن با پسرم است. افراد دور من همیشه من را شارژ میکنند. آنها منبع انرژی های مثبت هستند و این مهمترین چیز برای من است. سعی میکنم از لحظات لذت ببرم.فوتبال بازی کردن را دوست دارم و میخواهم از آن بیشترین لذت را ببرم."

رونالدو ادامه داد:" هدف من این است که همیشه بهترین باشم، سال به سال و سخت تلاش کنم. همیشه سعی کردم اینطور باشم مخصوصا در 9 10 سال اخیر و فکر میکنم همه چیز برای من خوب پیش رفته است بنابراین سعی میکنم همین روند را ادامه دهم.."