مربیان کروات پرسپولیس پیش از سفر به کشورشان مجوز کار برای اخذ روادید را دریافت کرده بودند و با این مجوز به کشور بازگشتند.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، وزارت امور خارجه ایران مجوز کار مربیان کروات پرسپولیس را پیش از سفر آنها به کشورشان صادر کرده و برای صدور ویزای کار، آنها را برای سفارت ایران در زاگرب ارسال کرد تا ویزای کار مربیان پرسپولیس در آنجا صادر شده و به کشور باز گردند.

در این ارتباط همچنین مجوز کار لوکا ماریچ و جری بنسون هم پیش از این صادر شده بود که قرار است در سفری به کیش، ویزای کارشان هم در گذرنامه الصاق شود.