مدیر تیم ملی فوتبال میگوید به دلیل مصاحبه مسئولان تیم ملی امید با آنها جلسهای نخواهند گذاشت و اگر صحبتی دارند به تمرین تیم ملی بزرگسالان بیایند.
به گزارش پرسپولیس اف سی به نقل از ایسنا : افشین پیروانی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال بزرگسالان درباره مشکلات این تیم و عوض شدن محل تمرین تیم ملی، گفت: بحث ما این است که تیم ملی نیاز به حمایت دارد و وقتی میخواهیم به جام جهانی برویم باید تفکر جهانی داشته باشیم.وی ادامه داد: باید رفتارمان را جهانی کنیم. فقط با حرفزدن نمیتوان به جام جهانی رفت. تیمهای رقیب ما در حال پیاده کردن برنامه های خود هستند اما ما هنوز فکر می کنیم که ایران هستیم و تیمهای دیگر از ما حساب می برند. ما در رتبه نخست آسیا هستیم اما رقابت با تیمهایی مانند کرهجنوبی، ژاپن، استرالیا و قطر واقعا سخت است. تیمهای دیگری مانند عراق، ازبکستان و عربستان دیگر تیمهایی هستند که کار را برای ما سخت می کنند.مدیر تیمملی فوتبال با بیان اینکه صعود به جام جهانی عواید زیادی را نصیب فوتبال ایران میکند، ادامه داد: علاوه بر بعد تبلیغاتی از لحاظ مالی هم برای ما فایده دارد. در دوره قبلی با صعود به جامجهانی، ده میلیون دلار به فوتبال ما رسید و با آن پول توانستیم بخشی از مشکلاتمان را حل کنیم. اولویت اصلی ما تیمملی برزگسالان است و باید با برنامه عمل کنیم.پیروانی خاطرنشان کرد: به جای فکر کردن به مشکل لباس و زمین باید برنامههایمان را پیش ببریم. فدراسیون تلاش میکند اما به عنوان مدیر تیمملی مشکلاتی را میبینم. افراد خارج از تیم فکر میکنند همه چیز آماده است اما اینطور نیست. کسی هم مقصر نیست، بلکه عادت کردهایم. بدترین کار این است که کار اشتباه به نتیجه برسد.مدیر تیم ملی در واکنش به این موضوع که تیم ملی امید در خارج از کشور اردو زده اما تیم ملی بزرگسالان با مشکل زمین مواجه است، گفت: اگر تیم ملی امید قهرمان المپیک شود و ما به جام جهانی نرویم آیا مردم راضی میشوند؟ اولویت اصلی مردم تیم ملی بزرگسالان است و آنها میخواهند ما به جام جهانی برویم. در حال حاضر فاصلهای میان تیم ملی بزرگسالان و المپیک افتاده است. ما به آنها گفتیم که بیایند و رو در رو بنشنیم و مشکلاتمان را حل کنیم اما آنها هر روز مصاحبه میکنند به عنوان مدیر تیم ملی میگویم دیگر صحبتی با آنها نخواهیم داشت و اگر قرار است صحبت کنیم باید به تمرین تیم ملی بیایند. آیا کار اشتباهی کردیم که جوانگرایی میکنیم؟وی گفت: سالها در تیمهای ملی نوجوانان، جوانان، امید بازی کردهام اما روزی که به تیم ملی بزرگسالان رسیدم بسیار خوشحال بودم. دوستان خودشان میدانند چرا فاصلهای میان تیم ملی امید و بزرگسالان افتاده است. هر روز مصاحبه میکنند و به مشکلات ما دامن میزنند. وقتی بازیکنان جوان را به تمرین ملی دعوت میکنیم اعتراض میکنند. قول میدهم اگر تیم ملی المپیک بازی داشته باشد آنها را تشویق خواهم کرد اما آنها هر روز علیه ما مصاحبه میکنند. آنها در حال حاضر در اردو هستند اما ما زمین تمرین نداریم. پول لازم برای برگزاری اردو در ترکیه را نتوانستیم تامین کنیم. در حال حاضر هم با مشکل بازیکنان سرباز و ویزا مواجهیم.پیروانی در پاسخ به این سوال که چرا تیم ملی امید میتواند بازیکنانش را به خارج از کشور ببرد اما تیم ملی بزرگسالان علیرغم اظهارنظر مسئولان نظام وظیفه هنوز نتوانسته از بازیکنان سربازش استفاده کنند، گفت: ما با مشکل مالیات هم مواجهیم. کسانی که دستی در کار دارند بیایند و به تیم ملی بزرگسالان کمک کنند. ما تنها هستیم و نیاز به حمایت مسئولین داریم. اولویت اصلی با ماست و مسئولان تیم ملی المپیک هر روز در رسانهها درباره ما صحبت میکنند. اگر از کسی دعوت کردهایم که به تیم ملی بزرگسالان بیاید به خاطر این بود که آنها با حضور در تمرینات کیروش اصول فوتبال را یاد بگیرند. کسی برای گردش به تیم ملی بزرگسالان نمیآید. آنها فکر میکنند بازیکنان جوان در تمرین بزرگسالان در حال تفریح هستند.وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه در حال حاضر میان تیم ملی بزرگسالان و المپیک تنش وجود دارد به گونهای که به مانند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای یکدیگر کری میخوانند. آیا وظیفه فدراسیون فوتبال نیست که تنشها را کاهش دهد؟ گفت: تا به حال با مسئولان امید صحبت نکردیم اما آنها در چند روز اخیر در رسانهها علیه ما صحبت کردند. از کاشانی خواسته بودیم که در جلسه شرکت کنیم اما آنها حاضر نشدند و دیگر با کسی جلسهای نمیگذاریم و به عنوان مدیر تیم ملی میگویم اگر صحبتی دارند به تمرینات ما بیایند. نمیشود با کوچکترین چیزی شروع کنیم به صحبت کردن علیه یکدیگر.پیروانی ادامه داد: آیا با مصاحبه کردن مشکلات حل میشود؟ باید به فکر تیم خودمان باشیم و به مشکلات دیگران دامن نزنیم. ما فوتبالیها زبان یکدیگر را می فهمیم اما کسانی که جزو فوتبال نیستند صحبت نکنند. این اتفاقات به ضرر فوتبال است و در آینده نمیتوانیم نتایج دلخواه را کسب کنیم.