قراردادهای صد و پنجاه هزارتومانی سربازهای تراکتور ؛دروغ بزرگ
برخی منابع غیر رسمی از تبریز مدعی شده اند که دو بازیکن سرباز تراکتورسازی قرارداد مالی جدا گانه ای را با باشگاه منعقد کرده اند


آی اسپورت- طبق قانون سربازان لیگ برتر در این فصل باید حقوق ماهیانه صدو پنجاه هزار تومان دریافت کنند .بر اساس همین دستورالعمل نیز قرارداد هایی با همین مبالغ منعقد شده است.همچنین گفته میشود دلیل عملکرد ضعیف این بازیکنان در ترکیب تراکتورسازی به دلیل همین قراردادهای صد و پنجاه هزار تومانی است اما از تبریز خبر میرسد که خبر این قراردادها به هیچ عنوان صحت ندارند. برخی منابع غیر رسمی از تبریز مدعی شده اند که دو بازیکن سرباز تراکتورسازی قرارداد مالی جدا گانه ای را با باشگاه منعقد کرده اند و هرگز راضی نشده اند با مبلغ ماهیانه صد و پنجاه هزار تومان به میدان بروند.


همین اخبار حکایت می کنند که دیگر بازیکنان سرباز نیز به صورت ماهیانه و نسبت به عملکردی که ارائه می دهند مبالغی بین پنجاه تا صد میلیون ریال دریافتی دارند که بعنوان پول تو جیبی به آنها پرداخت خواهد شد و در مورد هیچ بازیکنی خبری از قراردادهای صد و صد و پنجاههزار تومانی نیست.