پرسپولیس اف سی : حمید جاسمیان بازیکن سابق پرسپولیس میگوید علیرغم ارادتی که به مسئولان باشگاه پرسپولیس دارد باید فاتحه باشگاهی که از هوادارانش پول میخواهد را خواند.
حمید جاسمیان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی ایسنا گفت: افرادی که اکنون در راس باشگاه پرسپولیس هستند چه کمکی میتوانند به این باشگاه کنند و تا به حال چه کمکی کردهاند؟ هواداران به سلامتی خودشان ضربه میزنند و تیمشان را تشویق میکنند و حالا ما از آنها پول میخواهیم؟! مردم چه پولی دارند که حالا به فوتبال هم کمک مالی کنند؟ این اتفاق دیگر نور علی نور است! واقعا جای تاسف است که شماره حساب اعلام میکنند که از هواداران پول بگیرند.جاسمیان ادامه داد: آقایان چند بار برای باشگاه پرسپولیس هیات مدیره تشکیل دادند؟ چند بار رفتند و آمدند؟ چه کار مثبتی انجام دادند؟این پیشکسوت فوتبال تاکید کرد: ما آدمهای بزرگی در پرسپولیس داریم. محمد دادگان، مهدی مهدویکیا، هادی طاووسی، علی کریمی، وحید هاشمیان و امیر عابدینی را داریم اما برایم سوال است که چرا از اینها استفاده نمیشود؟ امیر عابدینی از لحاظ اقتصادی خودش میتواند خیلی کارها را انجام دهد. متاسفانه مثل این است که به بنّا بگویند برو قصابی کن و به قصاب بگویند برو بنّایی کن و هیچ کس سر جای خودش نیست.وی درباره خصوصی شدن باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز گفت: همه اینها قصه و حرف است. در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد. ما در سخنرانی در امور ورزشمان در دنیا اول هستیم.کاپیتان سابق پرسپولیس افزود: چندین ماه است دارند درباره خصوصیسازی باشگاههای استقلال و پرسپولیس صحبت میکنند ولی کسی جرات نمیکند این دو باشگاه را بگیرد. اگر یک سرمایهدار هم بیاید تیم را بگیرد میآیند بازخواستش میکنند که این پول را از کجا آورده است. خود دولت و وزارت ورزش باید کمکی به این باشگاه کنند. وزارت ورزش به خیلی جاها کمک میکنند و باید این استقلال و پرسپولیس را هم حفظ کند.جاسمیان گفت: با وجود ارادتی که به طاهری دارم ولی باید بگویم او در صندوق حمایت از پیشکسوتان بوده و یک بار هم در باشگاه پرسپولیس امتحان خود را پس داده است. او دوباره به صندوق بازگشته و اکنون بار دیگر به پرسپولیس برگشته است. یک شخص یا باید مدیر باشد یا ورزشی و اگر هیچ کدام از این دو فاکتور را نداشته باشد، نمیتواند کاری انجام دهد.انتهای پیام