پرسپولیس اف سی : مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مشکلات بازیکنان با باشگاه باید درون خانواده پرسپولیس حل شود و نباید کار به رسانهها کشیده شود.محسن بنگر در خصوص اعتصابی که قرار بود در تمرین صبح امروز پرسپولیس رخ دهد، گفت: اتفاق خاصی در تمرین امروز رخ نداده، همه تمرین کردیم و اعتصابی در کار نیست. مشکلات بازیکنان پرسپولیس با باشگاه باید درون خود خانواده پرسپولیس حل شده و نباید کار به رسانهها کشیده شود.

وی در خصوص اینکه برخی از بازیکنان پرسپولیس با خبرنگاران برای حضور در تمرین امروز و اعتصاب در تمرین صحبت کردهاند، اظهار داشت: نمیدانم کدام بازیکن چنین مسائلی را مطرح کرده و اگر کسی حرفی زده از خود او بپرسید.

مدافع پرسپولیس در خصوص اینکه آیا وی به اتفاق نوروزی و نورمحمدی به عنوان کاپیتانهای تیم به باشگاه احضار شدهاند تا با مسئولان تیم صحبت کنند، تاکید کرد: من کاپیتان تیم نیستم که به باشگاه احضار شوم و اینکه هادی و رضا به باشگاه رفتهاند یا نه بیاطلاعم.