در حالی که اتفاقات و حاشیه های مدیریتی در پرسپولیس روز به روز بیشتر سر باز می کند برای برون رفت از این مشکلات راه حل های تازه امتحان می شود.
موانع جذب اسپانسر، قرض از صندوق پیشکسوتان، حواشی کمک های هواداران تنها بخشی از مشکلاتی است که باشگاه پرسپولیس هنوز فصل شروع نشده باید آنها را مقابل خود ببیند. راه حل مدیریت باشگاه برای حل این مشکلات جذب اسپانسر موقت و دست یاری به سوی هواداران بود اما حالا و با بالا گرفتن اعتراضات از سوی بازیکنان و پیشکسوتان راه های جدید امتحان می شود که قبلا نیز بارها امتحان شده است. خبر رسید یکی از افراد مورد اعتماد و همیشه معتمد هدایتی که فصل قبل هم از طریق او کمک های زیادی به مجموعه پرسپولیس شد، در حال دریافت و گرفتن عنوانی تازه در باشگاه تحت مدیریت طاهری است.

این شخص که فصل قبل نیز با روابط عمومی مختص به خودش توانست تا حد زیادی گره از مشکلات پرسپولیس نژاد فلاح را توسط هدایتی باز کرد، امروز صاحب پستی جدید در این باشگاه شد تا با این انتصاب عملا بتوان حدس زد پرسپولیس دست رفاقت را مجددا به سوی هدایتی دراز کرده است و قرار است بازی مالی پرسپولیس وارد مرحله جدیدی شود!

مرحله ای که می باید منتظر تغییر تفکرات و حرف ها بود و حتی آماده شنیدن اخبار جدید و شاید مصاحبه های جالب توجه اعضای هیات مدیره. هیات مدیره ای که چون چندان در جریان تصمیمات قرار نگرفته اند بیش از قبل صدایشان بلند شده است.