کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تازهترین تصمیم خود جریمه ۱۰۰ میلیون ریالی برای پرسپولیس در نظر گرفته و فولاد خوزستان را هم به یک بازی بدون تماشاگر محکوم کرد.
دیدار دو تیم صبای قم و گسترش فولاد تبریز از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته سوم برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم صبای قم تخلفاتی مبنی بر فحاشی رخ داد به همین خاطر تیم صبای قم به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. علی حیاط پور، مدیر تیم صبای قم نیز به دلیل ورود به زمین مسابقه و اعتراض به عملکرد داوران و درگیری لفظی باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. تیم صبای قم به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری باید ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته چهارم لبگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور مسابقه رخ داد. این تیم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

در دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان از سری رقابتهای لیگ برتر که در هفته چهارم برگزار شد از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور و پرتاب اشیا به داخل زمین بازی رخ داد که این تیم باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. پندار خمارلو، مدیر رسانههای تیم پرسپولیس نیز به دلیل فحاشی به داور پس از پایان بازی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مجتبی حسینی، مربی تیم ذوب آهن نیز با وجود محرومیت از کنار زمین و راهنمایی بازیکنان خود به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کند.

مسابقه تیمهای گسترش فولاد تبریز و سیاه جامگان مشهد برگزار و از سوی رسول خطیبی، سرمربی تیم سیاه جامگان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی و ورود به رختکن داوران در بین دو نیمه رخ داد. وی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. مهدی بخشیزاده، مربی تیم سیاه جامگان هم به دلیل توهین و اهانت به داور بازی دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

حسین خطیبی مربی تیم سیاه جامگان نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی نسبت به داور بازی، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل اعتراض فراز کمالوند، سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به داور مسابقه، وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

دیدار دو تیم فوتسال مقاومت البرز و منصوری قرچک روز ۳۰ مرداد ماه برگزار و از سوی محسن عبدلی، سرپرست تیم مقاومت البرز تخلفاتی مبنی بر اعتراض و اهانت به داوری رخ داد. وی به ۴ جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۳ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. افشین کاظمی، بازیکن تیم منصوری قرچک به دلیل اهانت به داور بازی به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم منصوری قرچک به خاطر فحاشی تماشاگرانش علیه داور به ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مسابقه دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در هفته پنجم برگزار و از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان فحاشی به داور، بازیکن تیم پرسپولیس، پرتاب سنگ که منجر به مصدومیت نماینده فدراسیون فوتبال شد، این تیم به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه خانگی و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و گسترش فولاد در هفته پنجم برگزار شد و تیم ملوان به خاطر اهانت و فحاشی تماشاگرانش به داور، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیلی تخلفات تماشاگران تیم ملوان مقابل نفت تهران، تیم ملوان بندر انزلی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.