خوردبین:تمرینکردیم،نگذاری با دروغ ضعیفمان کنند

محود خوردبین سرپرست پرسپولیس در گفتگویی با "ورزش سه" خشنودی خود را از حضور موفق یاران پرسپولیس در تیم ملی فوتبال و نگرانیش بابت دست هایی که به تصور او برای تضعیف پرسپولیس به کار افتاده اند اعلام کرد.

پرسپولیس اف سی : ، خوردبین در ابتدا برد تیم ملی را با نتیجه خوب 6-0 تبریک گفته و اعلام کرد، این تیم برابر ترکمنستان و هند برنده شده بود وبا تیمی که از ایران 19 گل خورد فرق داشت به شما قول میدهم همین تیم در بازیهای آینده یقه عمان و سایر بزرگان آسیا را بگیرد.

خوردبین مطالب خود از تیم ملی را ادامه داده و عنوان کرد که 3 بازیکن تیم ما برای تیم ملی بازی کردند که یکی 2 گل زد و2 تای دیگر پاس گل دادند .سالها بود که در تیم ملی فوتبال پرسپولیس چنان حضوری نداشت به خصوص این که میبینم یکی 2 بازیکن دیگر ما به درد تیم ملی میخورند.

خوردبین از مصاحبه ای که در یک خبرگزاری منتشر شده واز قول او حکایت بی پولی پرسپولیس را مطرح کرده بود ،گلایه داشت ومیگفت من به عنوان سرپرست پرسپولیس وکسی که زیر وبم تاریخ این تیم را دیده اگر هم بی پول باشیم که فریاد نمیکنم بلکه در گام اول می آیم ومشکلات را حل ورفع ورجوع میکنم.

خوردبین صحبت خود را در این مسیر به پایان میرساند که :اینگونه حرف وحدیث ها چه بی جهت وچه جهت دار در مسیر ناکامی پرسپولیس وضربه زدن به این تیم است .او از رسانه های عادل وبی غرض خواسته دفاع از حق وعدالت را دارد.