پیشکسوت پرسپولیس گفت:مشکل بازیکنان این است که وجهی که در قرارداد قید شده است را دریافت نمی کنند. به نقل از سایت سازمان لیگ حرفه ای،امروز علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس در جلسه ای دو نفره میهمان ویژه مهدی تاج در دفتر ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران بود که این جلسه در ادامه با حضور مدیر عامل باشگاه صبا ادامه یافت.

گزارش جلسه را از علی کریمی جویا شدیم که وی اعلام کرد: عملکرد سازمان لیگ در جوانگرایی موفق بوده است و در انتشار قرارداد بازیکنان،اصل شفافیت بسیار خوب و منطقی است ولی مشکل بازیکنان این است که وجهی که در قرارداد قید شده است را دریافت نمی کنند.
وی افزود: اداره مالیات خواهان مطالبات خود بر اساس قرارداد منتشره است و این ظلم به بازیکنان است که در ادامه جلسه نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران، قول مساعد داد که در پایان فصل، میزان دریافتی هر بازیکن منتشر شود تا براساس آن مالیات گرفته شود و ظلمی از این رهگذر متوجه بازیکنان نباشد.