افشاگری خوردبین: عمرانزاده از پرسپولیس چک گرفت


دقیقا به یاد ندارم زمان مدیریت چه کسی بود اما صحبت هایی با این بازیکن شد

آی اسپورت- محمود خوردبین در مصاحبهای گفته که عمران زاده قصد داشته به پرسپولیس بیاید. افشاگریای که مشخص نیست الان به چه دلیلی انجام شده است. البته جواب خوردبین به سوال خبرنگاری بوده که باز هم مشخص نیست به چه دلیل در میان سوالاتی در مورد مشکلات مالی پرسپولیس به آن سوال رسیده! خوردبین در این مورد گفت:«این موضوع برای سال ها قبل است. دقیقا به یاد ندارم زمان مدیریت چه کسی بود اما صحبت هایی با این بازیکن شد و اگر اشتباه نکنم چک 20 میلیون تومان هم به وی دادند. اما در نهایت این انتقال انجام نشد و عمران زاده هم آن چک را برگرداند.»