استتوس: سیلی دیگری بر صورت جامعه ورزشی زنانآی اسپورت- دوسال پیش بود که سوژه مادران موفق ورزشکار را در ایسنا پیگیری می کردم و سراغ خیلی ها از جمله نیلوفر اردلان رفتم . به خانه اش و زندگی شخصی اش ..، فوتبالیستی(فوتسالیست) سرشناس از یک خانواده فوتبالی که به دور از زمین مستطیل یک مادر و همسری کاملا واقعی با تمام مسوولیت های یک زن بود... یک روز کامل با نیلوفر سپری شد ... برنامه روزانه اش در خانه .. بردن پسر کوچکش به مهدکودک ...
همسرش را هم به واسطه همکار بودن می شناسم او که از جمله خبرنگاران مردی بود که در بیشتر جلسات خبری ورزش بانوان حضور داشت و خودش هم می گفت هر کاری برای گسترش ورزش بانوان می کند ... حتی او از معدود یا حتی تنها خبرنگار مردی بود که به عنوان تیم رسانه ای در مسابقات بین المللی فوتبال بانوان حضور داشت ... اتفاقی که هر چه بود با توجه به اطلاع رسانی که انجام می شد به نفع ورزش زنان بود.
یادم است روزی که برای تهیه گزارش پیش آن ها بودم نیلوفر از رابطه صمیمی و پشتبانی همسرش گفت این که تمام زندگی آن ها ورزش است ... صحبت هایشان به فوتبال می رسد چون همسرش هم از یک خانواده فوتبالی است و اصلا آشنایی و ازدواج آن ها هم به خاطر همین نقاط مشترک بوده... همسرش هم همین ها را میگفت از این که به نیلوفر اقتخار می کند و شاید شرایط سخت باشد اما این انتخاب آن هاست.
این گزارش به دلایلی در ایسنا کار نشد اما آن ها در خاطرم همیشه یکی از معدود خانواده های ورزشی ثبت شدند که بر خلاف جریان آب پیش می روند . ولی مصاحبه ای که از نیلوفر در رسانه ها دیدم شوک زده ام کرده ... مگر میشود؟ کسی که خودش خبرنگار حوزه ورزش بانوان می داند ، همسر یک فوتبالیست و از یک خانواده ورزشی است به همین سادگی اجازه خروج از کشور به همسرش ندهد؟، .. کدام تصویر واقعی است؟ آنچه من دیده ام یا خبری که به ناگاه سیلی دیگری بر صورت جامعه ورزشی زنان نواخته؟ شاید اگر با ورزشکار دیگری روبرو بودم کمی باورش آسان تر بود... مثلا ورزشکاری که با همه مخالف ها ورزشکار شده و همسرش با دنیای ورزش بیگانه است ... مثلا با همسر ورزشکاری روبرو بودم که حداقل خبرنگار نبود و حرف از حمایت از زنان را در ورزش نمی زد.مانده ام کدام را باور کنم آقای مهدی توتونچی عزیز ...

*البته این نوشته گناهکار شناختن یک شخص خاص نیست ...گناهکار اصلی قوانینی است که به سادگی با نظر شخصی یک فرد حقی را از شخص دیگر می گیرد.
الهام یزدیها