بارها و بارها این را نوشتهایم و همه میدانند که در فوتبال ایران چه پولی سرازیر شده است.

به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، هزینه کردن در فوتبال البته دلایل خاص خودش را دارد و بارها به این ماجرا هم اشاره کردهایم. براساس برآوردهایی که انجام شده در حال حاضر و در همه سطوح فوتبال ایران به صورت کلی هزار میلیارد تومان پول هزینه میشود؛ هزینهای که البته به صورت دقیق و ریز ارزیابی نشده است. و البته در این میان صحبتهای مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم حول و حوش همین رقم است. دستور وزیر ورزش و جوانان که دو فصل پیش در راستای شفافسازی ارائه شد، باعث شد سازمان لیگ ریز هزینههایش را روی سایت سازمان لیگ بگذارد و البته چالشی جدی هم ایجاد شد. چالش این بود که ارقام برخی بازیکنان بسیار کمتر از آن چیزی که بود اعلام شد و بعدا در طول فصل هم بازیکنان به این نکته اشاره کردند که رقم واقعی منتشر نشده است. این اتفاق قرار بود امسال نیفتد اما دوباره افتاد و برخی بازیکنان که البته نمیتوانیم نامی از آنها ببریم، با ارقامی به مراتب کمتر در لیستها دیده میشوند. به هر ترتیب اگر در نظر بگیریم که هزار میلیارد تومان در فوتبال ایران هزینه میشود، حداقل انتظار این است که ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان آن در لیگ برتر فوتبال هزینه شود، اما زمانی که همه ارقام جداول اعلام شده را جمع میزنیم به رقم ۱۶۵ میلیارد تومان میرسیم، یعنی رقمی کمتر از دوپنجم هزار میلیارد تومان! یعنی تیمهای ملی و فدراسیون، لیگ یک و لیگهای پایه و خود سازمان لیگ، ۸۳۵ میلیارد تومان هزینه میبرند؟ فدراسیون فوتبال آنطور که بیلان سالیانهاش را اعلام کرده کمتر از ۱۰۰ میلیارد هزینه دارد، سازمان لیگ هم حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه متحمل میشود که البته آنطور که اسپانسر آنها اعلام کرده ۱۶۲ میلیارد تومان در دو سال این سازمان درآمدزایی خواهد داشت. آیا واقعا ۶۸۵ میلیارد تومان در حوزههای دیگر هزینه میشود؟ مطمئنا اینطور نیست.

ارقام واقعی نیستند
هدف از نوشتن این همه مقدمه ماجرای اعلام ارقام قراردادهای مربیان و بازیکنان است که این روزها نقل محافل فوتبالی است و همه هم از اعلام آن ناراحت هستند.در آخرین برنامه نود هم گزارش جالبی در این باره پخش شد و و پس صحبتهای مهدی تاج با مجری نود، بخشنامه ای نشان داده شد که مربوط به تاریخ ۲۲ شهریور امسال بود. یعنی یک ماه و اندی پس از پایان مهلت نقل و انتقالات! اینکه بازیکنان طبق مقررات با انتشار رقم قراردادشان موافق باشند!
بازیکنان و مربیان همهجا مصاحبه کردهاند و گفتهاند کجای دنیا ارقام قراردادها بدون اجازه طرفین رسانهای میشود؟ البته این حرف آنها درست است و حتی هوشنگ نصیرزاده، رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال هم آن را تایید میکند و میگوید: «در همهجای دنیا ارقام قراردادها محرمانه است و باید با اطلاع طرفین رسانهای شود.» البته استثناهایی هم وجود دارد. اینکه یک رسانه رقم دقیق قرارداد را اعلام کند و اگر درست نباشد آن وقت کسی که رقم قراردادش افشا شده تایید یا تکذیب میکند. این یک روال مرسوم در دنیای فوتبال است. اما نکته مهم این است که در همان قراردادی که بازیکن و مربی در لیگ برتر امضا میکنند، نوشته شده افشای رقم قرارداد ممنوع است و باید با رضایت طرفین اعلام شود و محرمانه بماند. اما حالا که اعلام شده تخلف صورت پذیرفته است؟ علیرضا منصوریان، سرمربی تیم نفت تهران در گفتوگو با «سایت نود» میگوید: «اعلام رقم قرارداد ما غیرقانونی و تخلف است. در قرارداد امضا کردهایم که از این رقم نباید کسی خبردار شود. محرمانه است اما بدون اطلاع ما آن را منتشر کردهاند. خیلی ها هم که این ارقام را می شنوند، خبر هم ندارند که چه خبر است. تازه خیلی از ارقام واقعی نیست. بعضی بازیکنان ارقام قراردادشان نصف آن چیزی است را که هست هم نمی گیرند. این راه شفافسازی نیست. اصلا معنی شفافسازی این نیست که رقم را اعلام کنند. شفافسازی این است بیایند و بگویند منصوریان چقدر از قراردادش را گرفته است یا بازیکنان و مربیان چقدر از باشگاههایشان طلبکارهستند و باید بگیرند. در واقع دریافتی را بگویند.»
همهاش را نمیگیرند
اما علیرضا منصوریان به نکات جالب دیگری اشاره میکند: «حالا این رقمها اعلام شده و همه فکر میکنند که مثلا من چهارصد و خردهای میلیون تومان را کامل میگیرم. شما در نظر بگیرید که یک مربی مثل من ۵۰۰ میلیون تومان قراردادش باشد. آیا میدانید که اداره مالیات ۱۵ درصدش را برمیدارد؟ آیا میدانید که شش درصد حق عضویت به فدراسیون فوتبال داده میشود؟ آیا میدانید که ۱۰ درصد مدیربرنامه برمیدارد؟ تا اینجای کار که ۳۱ درصد پریده است. بعد از این ماجرا تازه مفاد قرارداد هم هست که پلکانی است و ممکن است سرمربی اخراج شود یا بازیکن جریمه شود. تازه باشگاههای ما همه پول را تا قران آخر نمیدهند. مهدی رحمتی، وحید طالبلو، آرش برهانی و خیلیهای دیگر از استقلال چند فصل پیش، کلی طلب دارند. بروید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و ببینید که باشگاهها چقدر بدهکارند. من نمیدانم کمیته انضباطی چطور میگوید باشگاههای بدهکار مشکلشان حل شده است؟ البته وقتی برهانی و طالبلو و رحمتی در استقلال بازی کنند، احتمالا بیخیال طلبشان شدهاند. حالا اداره مالیات میآید و از منی که هنوز پولم را نگرفتهام مالیات کم میکند، آن هم از روی سایت سازمان لیگ! به جای اینکه از دریافتیام کم کند از رقم قراردادم داخل روزنامه و سایت مالیات کم میکند. مثل این است که از کف دست مو بکند. بعد هم با همین منوال من ممنوع الخروج می شوم چون مالیات نداده ام. آخر کجای دنیا مالیات پولی که داده نشده است را گرفته اند؟» با این اوصاف به نظر میرسد بازیکنان و مربیان اگر ۵۰ درصد رقم را بگیرند، شاهکار کردهاند.
این که نشد شفافسازی
اما فقط علیرضا منصوریان نیست که از این وضعیت ناراحت است. مجید جلالی که هفته گذشته میهمان برنامه بود در پشت صحته برنامه با سایت نود گفت و گو کرد و گفت:« فوتبال مملکت ما همه مشکلاتش حل شده است و فقط مانده که رقم قرارداد مربیان و بازیکنان اعلام شود؟ این دیگر چه کاری است؟ کجای دنیا بدون اجازه ارقام قراردادها را رسانهای میکنند؟ تازه ای کاش که ارقام درست باشد. رسانهای کردنشان مشکلی ندارد اما حتی اجازه هم نمیگیرند. وقتی از همین رقم اولیه نزدیک به ۳۳-۳۲ درصد همان اولش کم میشود، چرا این را هم رسانهای نمیکنند؟ جالب اینجاست که براساس اعلام ارقام در سایت سازمان لیگ، این ما مربیان و بازیکنان هستیم که بدون دریافت کردن پول، باید پیشپیش مالیات پول نگرفته را بدهیم تا ممنوعالخروج نباشیم. بیایند و از روی دریافتی این کار را بکنند نه از روی اعلام رقم اولیه که کسی نمیداند چقدرش را میگیرد یا نمیگیرد. بیایند اعلام کنند که حق عضویت، اداره مالیات، جرایم کمیته انضباطی، حق مدیربرنامه و دیگر کسورات چقدر است تا فکر نکنند که در فوتبال چه پولهایی هزینه میشود. در همه فوتبال شفافسازی انجام شده و تنها رقم قرارداد من مربی و بازیکن مانده است؟ آیا نباید تشکیلات ادارهکننده فوتبال به این ماجرا ورود کند. افکار عمومی فکر میکند که ما همه این ارقام را تا ریال آخر میگیریم، اما چرا نمیگویند که پروندههای کمیته انضباطی در این باره روی هم تلنبار شده است؟»

به نظر می رسد صرفا برای رضایت بالادستیها ارقام قراردادها را اعلام میکنند.اما آیا همه هزینههای فوتبال اعلام شده؟ اینکه هرکدام از کارکنان و کارمندان ارکان فوتبال و باشگاهها چقدر میگیرند مشخص شده؟ باید سوال پرسید که آیا معنای شفافسازی این است؟ در کجای دنیا و در اصناف مختلف اینطور رقم درآمدها اعلام میشود؟
مجید جلالی در این باره حرفهای جالب دیگری هم می زند:« حقوقدانها چرا نمیآیند در این باره اظهارنظر کنند؟ آیا سوال پرسیدن درباره درآمد شخصی اصلا در دنیای کنونی پذیرفته است؟اگر ۱۶۵ میلیارد تومان رقم واقعی کل قراردادهاست که به نظر من نیست، در همین قدم اول ۳۲ درصد آن یعنی تقریبا ۵۲ و نیم میلیارد تومان آن به جیب فدراسیون، سازمان لیگ و اداره مالیات و واسطهها میرود. میماند، ۱۱۲ و نیم میلیارد تومان. آیا کسی باور میکند که فوتبال ایران آن هم در سطح لیگ برترش با ۱۱۲ میلیارد تومان بچرخد؟ آخر اینکه نشد شفافسازی. شفافسازی راه دارد. این کار هر چه اسمش باشد، شفافسازی نیست.»