دفاع نایب رئیس فدراسیون فوتبال از دژاگه: نباید با آبروی اشکان بازی می شد
آی اسپورت - داستان مربوط به خالکوبی اشکان دژاگه گویا به این راحتی تمام نمی شود و نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم وارد این ماجرا شده. البته اسلامیان حرفهای بسیار خوبی زده که نشان می دهد او اصلا موافق جار و جنجال کمیته اخلاق درباره خالکوبی دژاگه نبوده است. اسلامیان که با ایسنا صحبت کرده درباره این موضوع گفته: با هتک حرمت بازیکن و مربی با این وضعیت به شدت مخالف هستم. نباید آبروی بازیکنی که برای تیم ملی از جانش مایه گذاشته و با فداکاری به تیم آلمان نرفته را به خاطر یک خالکوبی در رسانهها ببریم. واقعا به نظر شما این مساله کار درستی است؟