اصولا زمانی که گوشیتان در آب میافتد، حسابی دست و پایتان را گم میکنید و از اتفاق پیش آمده میترسید. مهم نیست گوشیتان در استخر افتاده باشد یا جوی آب، در هر حال ممکن است دستگاهتان را از دست بدهید. اکثر ما هم گوشیهای ضد آب درست و حسابی نداریم و باید به روشهای دیگری روی بیاوریم.
اگر گوشیتان داخل آب افتاده است، با روشهای زیر میتوانید سعی کنید آن را از مرگ نجات دهید.
قبل از هر چیز بگذارید بگوییم که نجات یافتن گوشیای که در آب افتاده، کاملا شانسی است. معلوم نیست که دستگاهتان دوباره به کار بیافتد. ممکن است حتی صدماتی ببیند که دیگر قابل درست شدن نباشد. با این حال، با چند روشی که در ادامه میگوییم، شاید گوشیتان از چنین مخمصهای جان سالم بدر برد.


گوشی را از آب در بیاورید و خاموشاش کنید
دستگاهتان هر چه بیشتر زیر آب بماند، شانس زنده ماندناش کمتر میشود. سریع گوشی را از آب در بیاورید، خاموشاش کنید و نگذارید دیگر روشن شود. اگر امکاناش وجود دارد باطری را در بیاورید و گوشی را روی کاغذ یا حوله قرار دهید.


کارهایی که نباید انجام دهیم:

گوشی را روشن نکنید. اصولا آب با دستگاههای الکترونیکی سازش ندارد.
گوشی را به جایی هم (مثل کامپیوتر یا شارژر) متصل نکنید.
کلیدهای دستگاه را فشار ندهید، آب بیشتر وارد دستگاه میشود.
مخصوصا از سشوار استفاده نکنید، چون نه تنها آب را بیشتر وارد دستگاه میکند، بلکه داغ کردن گوشی خطرناک است.
دستگاه را زیاد تکان ندهید. مطمئنا نمیخواهید آب داخل آن حرکت کند.


گوشی را باز کنید
منظورمان این نیست که دل و رودهی گوشی را به بیرون بریزید. تنها تا جایی که ممکن است گوشی را از هم باز کنید. یعنی اگر قاب پشتاش باز میشود، آن را باز کنید. اگر باطری جدا میشود، آن را هم در بیاورید. سیم کارت و کارت حافظه را هم خارج کنید. در نهایت تمام اجزا را روی یک حوله قرار دهید.
البته اگر چگونگی باز و بسته کردن گوشی را میدانید و گارانتی دستگاه هم برایتان مهم نیست، تمام گوشی را باز کنید و بگذارید قطعات خشک شوند.


قسمتهای بیرون را با حوله خشک کنید
زیاد گوشی را تکان ندهید و به آرامی همه چیز را خشک کنید.


بگذارید گوشی خشک شود
سخت ترین مرحله اینجاست: برای مدت زیادی نباید به گوشی دست بزنید! میتوانید آن در یک کشو قرار دهید. یا اینکه کاری را بکنید که همه میکنند: گوشی را در یک کیسه برنج برای ۲ تا ۳ روز قرار دهید. قرار دادن گوشی در بستههای ژل سیلیکا (همانهایی که در جعبههای کشف و دستگاههای الکترونیک میگذارند) هم ایدهی بدی نیست؛ البته اگر به ژل سیلیکا دسترسی داشته باشید.

نهایتا
تمام کارهایی که میتوانستید را انجام دادهاید. زماناش رسیده که گوشی را دوباره سرهم و آن را روشن کنید. اگر کار کرد، به شما تبریک میگوییم. با این حال، منتظر دیدن رفتارهای عجیب و غریب و کار نکردن قسمتهای مختلف گوشیتان باشید. احتمالا آنها را طی چند روز آینده به تدریج کشف میکنید.