با بازگشت بازیکنان ملی پوش، امروز لیورپول نخستین تمرین دسته جمعی خود را با بازیکنان موجود انجام داد. از سوی دیگر زلیکو بواس دستیار یورگن کلوپ نیز امروز بر سر تمرینات حاضر شد.