مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه 22 مهر پرسپولیس با حضور پیوس، پنجعلی و سردار آزمون در ورزشگاه درفشی فر :