بنا به گزارش Sportyou، در زیر مبالغی که بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا به عنوان دستمزد از باشگاه های خود دریافت می کنند آمده است.


طـرفداری- جای تعجب نیست که بیشترین دستمزد را در تیم بارسلونا سه نفر خط حمله دریافت می کنند، و مسی با اختلافی فاحش در رده نخست قرار دارد.


1- لیونل مسی: 21.2 میلیون یورو
2- نیمار: 10 میلیون یورو
3- سوارز: 10 میلیون یورو
4- آندرس اینیستا: 7.5 میلیون یورو
5- ایوان راکیتیچ: 6.5 میلیون یورو
6- سرخیو بوسکتس: 6 میلیون یورو
7- دنی آلوز: 6 میلیون یورو
8- جرارد پیکه: 5.8 میلیون یورو
9- خاویر ماسکرانو: 5.5 میلیون یورو
10- آردا توران: 4 میلیون یورو
11- جوردی آلبا: 4 میلیون یورو
12- کلودیو براوو: 3.5 میلیون یورو
13- توماس فرمائلن: 3.5 میلیون یورو
14- مارک آندره تراستگن: 3 میلیون یورو
15- جرمی متیو: 3 میلیون یورو
16- آدریانو: 2.5 میلیون یورو
17- الیکس ویدال: 2.5 میلیون یورو
18- رافینیا: 2 میلیون یورو
19- مارک بارترا: 2 میلیون یورو
20- سرجی روبرتو: 1.5 میلیون یورو
21- داگلاس: 1.5 میلیون یورو
22- جوردی ماسیپ: 1 میلیون یورو
23- مونیر الحدادی: 1 میلیون یورو
24- ساندرو رامیرز: 1 میلیون یورو


در رئال مادرید بیشترین دستمزد ها را کریستیانو رونالدو، گرت بیل و سرخیو راموس دریافت می کنند. در زیر لیست رئال مادرید را مشاهده می فرمایید که به اندازه بارسلونا کامل نیست:
1- کریستیانو رونالدو: 17 میلیون یورو
2- گرت بیل: 11 میلیون یورو
3- سرخیو راموس: 10 میلیون یورو
4- کریم بنزما: 8 میلیون یورو
5- هامس رودریگز: 6 میلیون یورو
6- تونی کروس: 6 میلیون یورو
7- لوکا مودریچ: 4.5 میلیون یورو
8- مارسلو: 4 میلیون یورو
9- په په: 3.8 میلیون یورو
10- آلوارو آربلوا: 2.8 میلیون یورو
11- رافائل واران: 2.4 میلیون یورو
12- ایسکو: 2 میلیون یورو
13- کیلور ناواس: 2 میلیون یورو
14- خسه رودریگز: 1.2 میلیون یورو
15- دنی کارواخال: 1.2 میلیون یورو
16- ناچو: 1.2 میلیون یورو