به گزارش وبسایت نود و به نقل از ایسنا، در حالی که استقلالیها از امروز برای بازی با پرسپولیس وارد اردو شدهاند، بعد از تمرین امروز جاسم کرار از تمرین آبیپوشان قهر کرد و به اردوی استقلالیها برنگشت.

این اتفاق به این دلیل رخ داده که باشگاه استقلال امروز بخشی از مطالبات و پاداشهای بازیکنان را پرداخت کرده اما این پرداختیها شامل حال کرار نشده و این باعث دلخوری شدید کرار شده است.

طاهر سعیدی، مدیر برنامههای کرار با تایید خبر ترک اردوی استقلالیها از سوی کرار گفت: خودتان را جای کرار بگذارید. به او امروز هیچ پولی داده نشده و طبیعی است که ناراحت باشد. کرار در داربی بازی نخواهد کرد و ما روز شنبه از استقلال به فیفا شکایت خواهیم کرد.