طرفداری- با حضور چهره هایی مانند الکس فرگوسن، وین رونی، جیمی کرگر، رابی فاولر، اندی گری، پیتر رید و سایرین امروز هاوارد کندال فقید تشییع شد.