امروز پنجاه و پنجمین سالروز تولد دیگو مارادونا فوق ستاره سابق فوتبال جهان است. به همین مناسبت 55 تصویر از وی را در زیر مشاهده می نمایید: