وقتی کفاشیان در حال صحبت کردن است مایلیکهن ترجیح میدهد سرش را در گوشیاش ببرد
آی اسپورت- پیش از سفر تیم ملی ایران به امید علی کفاشیان در اردوی این تیم حاضر شد. اردویی که آن را مخالفان کارلوس کیروش تشکیل میدادند. در صدر این گروه محمد مایلیکهن قرار داشت که ظاهرا از کفاشیان که یکی از طرفداران کیروش هم هست دل خوشی ندارد. البته اندک رابطه خوب آنها بعد از مناظره تلویزیونی به تیرگی گرایید و احتمالا به همین دلیل است که وقتی کفاشیان در حال صحبت کردن است مایلیکهن ترجیح میدهد سرش را در گوشیاش ببرد و احتمالا سرش را با خواندن جوک سرگرم کند تا با شنیدن حرفهای رئیس فدراسیون!