کاپیتان تیم ملی سوئد و ستاره پاریسنژرمن که بدون تردید یکی از بهترین مهاجمان جهان است، در این مقاله از رازهای موفقیت یک مهاجم صحبت میکند.
به گزارش سایت نود، زلاتان اینطور همپستهایش را راهنمایی میکند:

توپ را نگه دارید
موضوع مهم همیشه این است که وقتی توپ را بدست میآورید، به راحتی آن را از دست ندهید. من اگر در زمین حریف تنها باشم، سعی میکنم توپ را حفظ کنم و مدافعان حریف را با استفاده از کمر، دستانم، قدرت بدنی و تعادلم از توپ دور نگه دارم. این موضوع خیلی مهم است، چون من با حفظ توپ به همتیمیهایم این فرصت را میدهم که در حمله به من ملحق شوند. تا زمانیکه بقیه به موقعیت من برسند، توپ را حفظ میکنم.
در لحظهای که یکی از همتیمیهایم در موقعیت بهتری قرار بگیرد، توپ را به او پاس خواهم داد یا اینکه برای خودم موقعیت گل درست میکنم. این موضوع به غریزه گلزنیام برمیگردد. من بازیکن فوقالعادهای هستم و بهترین گزینه را انتخاب خواهم کرد!

در موقعیت گل زدن قرار بگیرید
سعی میکنم زمانی که توپ را به دست آوردم، خودم را در موقعیت مناسب قرار دهم. بعضی مواقع برای گرفتن توپ به عقب برمیگردم و در مواقع دیگر با فرار، در فضاهای خالی چند مدافع را با خود میبرم و به تیم کمک میکنم. سپس دوباره میتوانم با استفاده از فضای جدید، انتخاب دیگری برای هافبکهای تیمم به وجود بیاورم. آن انتخاب خودم هستم.


من بازیکنی نیستم که بخواهم خودم را از موقعیتها دور کنم اما بعضی وقتها باید خود را فدای تیم کنید، حتی اگر مطمئن باشید توپ به شما نخواهد رسید. این حرکت فضا را برای بقیه همتیمیها باز میکند. در همکاریهای تیمی، مهاجم دیگر مطمئنا این کار دفعه بعد برای شما خواهد کرد.

دوست خوب سانترها باشید
مهمترین عامل در این قضیه حرکت شما قبل از مدافعان است. به این ترتیب میتوانید موقعیت خوبی برای خود بسازید. من در فضاسازی در سانترها، بهترین نیستم؛ به نظر من در این زمینه دیوید ترزگه بهترین است. من تا حالا بازیکنی موقعیت شناستر از دیوید در زمان کرنرها و ضربات آزاد ندیدهام. دقیقا برای شما این تصور به وجود میآید که میداند توپ در کدام منطقه روی هواست یا در چه نقطهای فرود میآید. من؟ در این مورد استعداد خاصی ندارم. بعضی مواقع روی تیر اول و بعضی مواقع در تیر دوم میایستم. این کار را میکنم، چون باید این کار را بکنم!

توهینها را نشنوید
بعضی از مدافعان سعی میکنند شما را با حرکات فیزیکی و یا حتی زبانی از شرایط عادی بازی خارج کنند. تعدادی از آنها به خانواده من توهین میکنند. مادر من اهل کرواسی و پدرم اهل بوسنی بود. من خودم در سوئد به دنیا آمدم ولی این موضوع به آنها کوچکترین ارتباطی ندارد.


در حال حاضر خیلی ناراحت نیستم. مسئله مهم تمرکز روی هدفی است که در بازی دارید؛ نه روی حرفهایی که گفته میشود. مورد دیگری که همیشه باید در ذهن داشته باشید این است که شما نسبت به تیم خود مسئولیت دارید و نباید عکسالعمل بدی نشان بدهید.