ایستگاه شرح حال که مهمترین قسمت معاینات می باشد در این ایستگاه جزییات سوابق آسیب و بیماری های ورزشکار و خانواده وی پرسیده می شود. ایستگاه معاینه قلب و عروق - نوار قلب ایستگاه معاینات قلب و عروق - اکو کاردیو گرافی ایستگاه اسکن کف پا ایستگاه آزمایشات خون ایستگاه بررسی پوسچر ایستگاه بررسی اختلالات اندام ها و ارتوپدی ایستگاه ارزیابی تست اسکوییز - بررسی ریسک آسیب دیدگی عضلات همسترینگ تست فانکشنال تست فانکشنال تست فانکشنال آموزش نحوه گرم کردن 11+ ایستگاه تغذیه و ترکیب بدن معاینات ارتوپدی معاینات ارتوپدی