باواریایی ها طی رسمی سالیانه، به استقبال سال جدید میلادی رفتند.