روزنامه های مادریدی مارکا و آ.اس و نشریه فرانسوی اکیپ، امروز به طور مشترک از نزدیک شدن احتمال حضور زین الدین زیدان روی نیمکت رئال مادرید خبر داده اند.

شکست این هفته رئال مادرید مقابل ویارئال، مدیران باشگاه مادریدی را از رافا بنیتس ناامید کرده و آنها اکنون به کنار گذاشتن او و به خدمت گرفتن مربی جدید که کسی جز زیدان نیست، فکر می کنند.


این موضوع به اندازه ای جدی شده که نشریه مارکا هم آن را روی جلد برده و از آماده بودن زیدان برای نشستن روی نیمکت رئال خبر داده است. او پیش از این بارها از آماده نبودنش برای قبول این مسئولیت گفته بود اما به نظر می رسد این بار مشکلی با این موضوع ندارد. این در حالی است که رافا بنیتس همچنان از انگیزه اش برای کار در سانتیاگو برنابئو صحبت می کند.

نشریه آ.اس هم تیتر اصلی اش را به همین موضوع اختصاص داده و از "گرم کردن زیدان در کنار زمین" نوشته است. نشریه اکیبپ هم زیدان را گزینه اصلی رئال می داند؛ مردی که فرانسوی ها شاید بیشتر دوست داشته باشند او را روی نیمکت خروس ها ببینند.