مهاجم سابق پرسپولیس رضایت کادر فنی راه آهن را جلب نکرد.

امیر محمد مدنی که قصد پیوستن به راه آهن در نیم فصل دوم را داشت و مدتی نیز در تمرینات این تیم شرکت کرده بود به دلیل عدم جلب رضایت تارتار مورد قبول واقع نشد و بدین ترتیب پیوستنش به جمع بازیکنان راه آهن منتفی است.

مدنی در رده امیدهای پرسپولیس عملکرد خوبی داشت و هواداران این تیم به او لقب ایمون زاید را داده بودند.