باشگاه سانتوس قصد دارد از بارسلونا به دلیل عدم پرداخت پاداش رسیدن نیمار به جمع نامزدهای نهایی توپ طلا به فیفا شکایت کند.


بندی در قرارداد بین دو باشگاه وجود دارد که طی آن، در صورتی که نیمار به جمع 3 نامزد نهایی توپ طلا راه یافته باشد، باشگاه بارسلونا باید 2 میلیون یورو به سانتوس پرداخت کند. انتقال نیمار به بارسلونا خود با جنجالهای فراوانی روبرو بوده و موضوع بارها به دادگاه کشیده شده است.
در ابتدا باشگاه سانتوس اعلام کرد که 17.5 میلیون از فروش نیمار عایدش شده ولی بعدها در دادگاه مشخص شد که بارسلونا برای به خدمت گرفتن نیمار 80 میلیون یورو هزینه کرده و باقی این مبلغ به حساب شخص سومی واریز شده است.
به نظر میرسد بخشی از بندهای قرارداد بین دو باشگاه به صورت مستقل منعقد شده و در قراردادهایی که به فیفا تحویل داده شده، این بندها وجود نداشته است. بارسا اقدامی برای پرداخت 2 میلیون یورو انجام نداده و از همین رو باشگاه سانتوس قصد شکایت دارد.