از زمانی که آرسن ونگر هدایت آرسنال را پذیرفته و روی نیمکت این تیم نشسته، رئالمادرید کار با ۲۱ سرمربی مختلف را تجربه کرده است.

به گزارش سایت نود، ونگر ۶۶ ساله که از سال ۱۹۹۶ و پس از جدایی از باشگاه ناگویا گرامپوس ژاپن هدایت آرسنال را برعهده دارد، در ۲۰ سالی که روی نیمکت این باشگاه لندنی نشسته، شاهد تغییر و تحولات زیادی روی نیمکت سایر تیمها بوده؛ حتی منچستریونایتد که تا زمان حضور سرالکس فرگوسن رکورد حضور مربی روی نیمکت خود را در اختیار داشت، از زمان جدایی سرالکس سه مربی دیگر یعنی دیوید مویس، رایان گیگز و لوئیز فنخال را بالای سر خود دیده تا رکورد ونگر و آرسنال، مقتدرانه در اختیار این باشگاه باشد.

در اینفوگرافی زیر تعداد مربیان باشگاههای بزرگ اروپا در ۲۰ سال حضور ونگر روی نیمکت آرسنال را میبینید: