امیر حاجرضایی که در مراسم ختم رضا احدی شرکت کرده بود خطاب به مسئولان گفت: از مسئولان میخواهم اگر من روزی از دنیا رفتم در هیچ یک از مراسمهایم شرکت نکنند چرا که انسان از افراد نامهربان انتظاری ندارد.

امیر حاج رضایی در جمع خبرنگاران درباره فوت رضا احدی گفت: متاسفانه سیستم با ما مهربان نیست و بنده به شخصه از سیستم هیچ توقعی ندارم ولی فقط میخواهم به آقایان بگویم آقایان محترم مرگ برای همه هست ولی خیلی از پیشکسوتان در حال حاضر در خانه افتادهاند و تنشان سلامت نیست و جیبشان خالی است، همچون افرادی مثل وحید قلیچ. شما کی میخواهید به خود بیایید؟
او ادامه داد: ما واقعا ماه تلخی را پشت سر گذاشتیم. محمد اینانلو، رضا احدی و همایون بهزادی از میان ما رفتند و منصور پورحیدری هم در بیمارستان بستری است.
این کارشناس فوتبال افزود: بهزادی بیش از 10 بار به آی سی یو و سی سی یو رفت اما آقایان کجا بودند؟ من از همینجا از آقایان میخواهم اگر روزی مرگم فرا رسید در هیچ یک از مراسمهای من شرکت نکنند چرا که جز نامهربانی از آنها هیچی ندیدیم و هیچ انتظاری هم از آنها نداریم. آدم باید از افرادی توقع داشته باشد که انسانیت و خداوند را در نظر میگیرند.
حاجرضایی ادامه داد: ما در فوتبال همه با هم نامهربان هستیم و من در دفتر یادداشتش برای رضا احدی نوشتم که این چه موقع رفتن بود و در حال حاضر غم سختی دلم را فرا گرفته است.