آی اسپورت - فدراسیون فوتبال عربستان با وجود آنکه با ایران در انتخابی جام جهانی همگروه نشده است، با این حال در ادامه سیاست های تند خود تاکید دارد که با عراق هم در خاک ایران به میدان نخواهد رفت، این در حالی است که عراق اصرار دارد ایران را به عنوان میزبان بازی های خود انتخاب کند.
در این میان فدراسیون فوتبال امارات هم مثل همیشه به حمایت از سعودی ها پرداخت و تاکید کرد که این تیم هم در ایران به میدان نخواهد رفت. یوسف السرکال، رئیس فدراسیون فوتبال امارات گفت: ما با برادران عربستان خود موافق هستیم و در ایران به میدان نخواهیم رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده است که عراق نمیتواند ایران را به عنوان میزبان خود انتخاب کند و همه چیز روشن است. ما هم نمیخواهیم در ایران به مصاف تیم ملی فوتبال عراق برویم.