قاتل مدیرعامل مس دستگیر شد:زنی 31 ساله منصوری را کشت

قاتل حسین منصوری، مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه دستگیر شد.حسین رئیسی نژاد،دادستان رفسنجان در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از اطلاع از قتل مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه دستگیری قاتل با توجه به اهمیت موضوع در الویت کار این دادسرا قرار گرفت.پس از انجام اقدامات فنی-اطلاعاتی قاتل که خانومی ۳۱ ساله است، سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۹۵ در شهرستان سیرجان شناسایی و دستگیر شد. متهمه علت وقوع قتل را ناشی از یک سری اختلافات عنوان کرده که تحقیقات در جهت کشف حقیقت و زاوایای پنهان حادثه در حال انجام است.